Karol Marks urodził się w Prusach, tam tez studiował prawo i filozofie. W młodości pracował jako dziennikarz; wydalony z Prus za radykalne artykuły prasowe, osiadł w Londynie. Żył w biedzie, wspomagany finansowo przez Fryderyka Engelsa, z którym blisko się zaprzyjaźnił. Engels był synem niemieckiego fabrykanta tekstyliów i przez całe życie pozostał człowiekiem zamożnym. Razem napisali „Manifest partii komunistycznej”, znany tez jako „Manifest komunistyczny” (1848). Komunizm to skrajna odmiana socjalizmu - głosi konieczność zlikwidowania własności prywatnej (jako przyczyny niesprawiedliwości) oraz wprowadzenia braterstwa ludzi przez zniesienie różnic miedzy nimi - klasowych, płacowych, kulturalnych itd.

Marks przez 30 lat wertował książki w czytelni muzeum Brytyjskiego w Londynie , pracując nad swoja doktryną. Napisał dzieła - przede wszystkim „Kapitał” - w których połączył wybrane XIX - wieczne teorie filozoficzne oraz naukowe we własna, oryginalna, nazwą marksizmem W zamierzeniu twórcy miała ona odmieni świat.