Powierzchnia Egiptu: około 1 mln km2 (w tym jedynie ok. 30 tys. km2 zajęte było pod uprawę).

Granice Egiptu: na północy - rozlewisko delty Nilu sięgające do Morza Śródziemnego

na południu - I katarakta Nilu

na zachodzie - wielkie oazy

na wschodzie - Morze Czerwone

Obszar Egiptu: skupiał się głównie w delcie Nilu oraz w dolinie Nilu ciągnącej się wzdłuż tej rzeki

Podział Egiptu: Egipt Dolny - od delty Nilu do Memfis

Egipt Górny - od Granicy Dolnego Egiptu do I katarakty Nilu

Rolnictwo: było podstawą egzystencji ludności egipskiej; umożliwiały je regularne wylewy Nilu, dlatego Egipt nazywano "darem Nilu". Kiedy topniały śniegi w górach Abisynii, a w Afryce środkowej padały obfite deszcze, wody Nilu wzbierały i wylewały na okoliczne pola, dostarczając im wilgoci oraz pozostawiając na nich warstwę żyznego mułu. Dzięki temu mogła rozwinąć się egipska cywilizacja. Nil pełnił także rolę wygodnego szlaku komunikacyjnego oraz dostarczał cennej trzciny papirusowej i ryb.

Życie w Egipcie: ogromną rolę w życiu starożytnych Egipcjan odgrywała religia. Egipcjanie czcili wielu bogów, ale za swe główne bóstwo uznawali boga słońca - Re. Obok niego ważną pozycję zajmował Ozyrys, w którym widziano boga płodnej natury. Jego symbolem stały się coroczne, życiodajne wylewy Nilu. Życie mieszkańców Egiptu przepełnione było także wieloma obrzędami i uroczystościami religijnymi. Wiele z nich związanych było właśnie z Nilem. Wierzono, że wylewy Nilu zależą od boga Gapi, który miał dostarczać do rzeki wodę z bezdennego dzbana. Jego siedzibą był grota pod górami Asuanu, której pilnowały jadowite węże. Aby zapewnić dobre wylewy Nilu, co roku składano ofiary, którymi chciano zaskarbić sobie przychylność tego boga. Wiele bowiem od niego zależało. Wylew Nilu mógł był bowiem albo za słaby, co oznaczało suszę i głód; za mocny, co niosło ze sobą również głód i zniszczenie upraw; albo właściwy. Starano się więc przebłagać boga by zesłał tyle wody, aby zapewniła ona właściwą wegetację roślinom. Bóg musiał w tym celu przechylić dzban z wodą pod właściwym kątem. Egipcjanie wierzyli też w życie pozagrobowe.

Dzięki wylewom Nilu możliwe było powstanie całej cywilizacji egipskiej i jej wielkich pomników - świątyń wznoszonych ku chwale bogów oraz grobowców - piramid wznoszonych dla faraonów.