Forum Romanum stanowiło centrum wydarzeń Rzymu w okresie republikańskim. Był  najstarszym placem miejskim w Rzymie.

Forum Romanum powstało w latach dwudziestych VIII w p.n.e. w wyniku osuszenia bagien po wybudowaniu kanału odwadniającego i utwardzenia powstałego placu. Zostało usytuowane pomiędzy sześcioma wzgórzami Rzymu: Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilynem, Wiminałem, Kwirynałem. Przez Forum Romanum przebiega Święta Droga (Via Sacra) kończąca się na Wzgórzu Kapitolińskim.

W okresie cesarstwa teren wokół Forum Romanum zaczęto zabudowywać: powstały tam m.in. łuk triumfalny Augusta, Świątynie: Wenus i Romy, Wespazjana, Boskiego Juliusza. W tym samym czasie, w związku z rozbudową Rzymu, obok Forum Romanum zaczęły powstawać inne: Forum Augusta, Forum Wespazjana, Forum Nerwy oraz, najbliżej usytuowane, Forum Cezara.

Forum Romanum stanowiło centrum życia obywateli Rzymu. Tu odbywały się najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne. Z czasem, w okresie cesarstwa, znaczenie forum zmalało - zarówno Forum Romanum, jak i inne fora, zaczęły pełnić wyłącznie funkcje handlowe i rozrywkowe.

Upadek Forum Romanum

W 410 r. Forum Romanum zostało zniszczone przez Wizygotów. W 851 r. miało miejsce trzęsienie ziemi, które również przyczyniło się do jego upadku. Forum Romanum uległo zniszczeniu w okresie średniowiecza, kiedy zaczęło pełnić rolę budulca dla nowopowstających budowli w Rzymie.