Struktura średniowiecznego społeczeństwa ukazywała kilka grup społecznych, dzieliła się na:

- duchowieństwo

- rycerstwo (urzędnicy)

- mieszczanie

- chłopi

Wiek IX to czas anarchii politycznej w Europie, liczne konflikty wewnętrzne a także działania wojenne mające na celu osłabianie pozycji sąsiadów potęgowały i sprzyjały budowę uzależnień wewnętrznych w państwach. Mniej zamożni przedstawiciele rycerstwa poszukiwali wsparcia u bogatszych książąt, którzy z chęcią szli im z pomocą w zamian za wsparcie w walce w wrogami i w walce w obronie swych włości. Książę rozporządzał i nadawał majątki ziemskie, nazywane były one feudum a także lenno, swoim wasalom za to spodziewał się od nich posłusznej służby. Służba seniorowi opierała się na wiernej posłudze a także wsparciu w postaci czynnego udziału w walkach zbrojnych na każde prośbę pana w jego obronie a ponadto służyć radami.

Na wsi wczesnego średniowiecza stopniowo narastały odmienności pomiędzy niepokaźnych rozmiarów właścicieli ziemi z osobami które dzierżawiły ja od seniora a także chłopstwem posiadającym wolność a ich pozbawionymi bowiem ogół ich musiał służyć i składać powinność na rzecz senioratu. Seniorat a także pozycja i kompetencje władcze w rękach feudalnych panów wyznaczały normy rzeczywistości, a poddaństwu należyte położenie. Płacone z racji bycia chłopem należności względem pana feudalnego stanowiły o tzw. rencie feudalnej, była on zasadniczą częścią dochodów seniora. W jej skład wchodziły świadczenia w charakterze pańszczyzny, danina składana zwykle w naturze, choć również w pieniądzu. Do tego dochodziły różnego typu należności z okazji specjalnych wydarzeń takich jak małżeństw lub dziedziczenia spadków. Zyski pana feudalnego zwiększały także opłata uiszczane z racji dokonanych wykroczeń i przestępstw, bowiem w rękach pana feudalnego znajdowały się sądownictwo i wydawanie wyroków w spornych kwestiach nad podlegającymi mu ludźmi. Pan feudalny często zabierał także dochody przypisane dla kościoła czyli tzw. dziesięcinę. System feudalny to system społeczno-prawnym uwarunkowany istniejącymi zależnościami pomiędzy wasalami a ich seniorem.

WŁASNOŚĆ FEUDALNA - obszar ziemski należący do pana, z którego czerpał korzyści w postaci wykorzystywania poddanego chłopstwa

PODDAŃSTWO GRUNTOWE - chłopstwo pracujące na roli, która nie jest jego własnością, dlatego są uzależnieni od swego seniora

RENTA FEUDALNA - zobowiązania płatnicze chłopstwa względem pana, przybierała różne formy:

- pańszczyzna - darmowa praca

- czynsz - opłata składana w gotówce

- opłata w naturze - płody rolne

FEUDUM, LENNO - nadanie majątku ziemskiego według uznania seniora najczęściej wasalom w zamian za służbę wojskową w jego imieniu.

INWESTYTURA - uroczystość nadania lenna, wasalowi z rąk seniora wraz z przedmiotem symbolizującym lenno (Np. miecz, włócznie, pierścień, chorągiew itp.) - przedmiot zależny od stanu przyszłych wasali tzn. czy był duchownym czy świeckim

KOMENDACJA - podniosły moment złożenia hołdu przez wasala na rzecz seniora

ALODIUM - ziemia wasala

IMMUNITET

- własny nadawany przez władców na rzecz konkretnych osób

- ekonomiczny - uwolnienie od świadczeń w tym podatków względem seniora

- sądowy - najwyższym sędzia była osobistość która dysponowała tym prawem