W 1241 roku ziemie polskie dotknął wielki najazd Mongołów. Najeźdzcy zaatakowali południe Polski. Spalili Lublin, Sandomierz i Kraków, a następnie skierowali się na Śląsk. Na ich drodze stanęło rycerstwo z kilku dzielnic pod przywódctwem księcia Henryka Pobożnego. Do bitwy doszło pod Legnicą. Starcie zakończyło się klęską Polakół, a sam książę poległ. Według przekazów ciało władcy zostało rozpoznane po tym, że u jednej ze stóp miał on sześć palców. Pomimo wielkiego zwycięstwa wojska mongolskiego wkrótce opuśćiły polskie ziemie.