W II tysiącleciu przed Chr. na północy Mezopotamii powstało państwo asyryjskie. Jego ośrodkiem był Assur (stąd nazwa), a później Niniwa. Było to państwo wojownicze, oparte na świetnie zorganizowanej i zdyscyplinowanej armii, używającej broni żelaznej, rydwanów bojowych (wozy zaprzężone w parę koni na którym był woźnica i 3 wojowników), doskonale umiejącej oblegać i zdobywać miasta. Asyryjczycy dokonali ogromnych podbojów (ich państwo sięgało od Zatoki Perskiej do Morza Czarnego i Śródziemnego). Władcy Asyrii byli również opiekunami sztuki. Tworzyli ogromne biblioteki, wznosili piękne pałace i świątynie z charakterystycznymi rzeźbami ogromnych, uskrzydlonych byków z ludzkimi głowami. Budowali pierwsze w dziejach bite drogi, drewniane i kamienne mosty, wodociągi. Państwo asyryjskie zostało zniszczone w VII w przed Chr. przez odrodzone państwo babilońskie (tzw. państwo nowobabilońskie).