​Franz Kutschera był dowódcą SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa w czasie okupacji niemieckiej. Był nazywany "katem Warszawy".

Franz Kutschera urodził się 22 lutego 1904 r. w Oberwaltersdorf w Dolnej Austrii. W latach 1918-19 służył w austriackiej marynarce wojennej, później został słuchaczem szkoły mechanicznej w Budapeszcie, a następnie przeniósł się do Czechosłowacji. 

W latach trzydziestych został członkiem NSDAP, później SS. W 1938 r. wybrano go na posła Reichstagu. Funkcję tę pełnił do końca swego życia. Początek wojny spędził na froncie podczas kampanii francuskiej, a od 1942 r. przebywał się w sztabie oddziałów antypartyzanckich kierowanym przez gen. vom den Bacha.

25 września 1943 r. został wybrany na dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego. Z jego rządami wiąże się ogromny terror w stolicy przejawiający się zwiększoną liczbą łapanek, rozstrzelaniami na ulicach. Przez długi czas była ukrywana jego tożsamość, na jej trop wpadł przypadkiem szef komórki wywiadu oddziału "Agat" - Aleksander Kunicki (pseudonim Rayski) podczas obserwacji siedziby SS. 

W związku z prowadzoną działalnością Franz Kutschera został skazany przez Komendę Główną Armii Krajowej na karę śmierci. Wyrok wykonano 1 lutego 1944 r. podczas operacji o nazwie "Akcja Kutschera" w Alejach Ujazdowskich, która została przeprowadzona przez oddział specjalny "Kedywu" Komendy Głównej AK "Pegaz". W odwecie za zabicie Franza Kutschery Niemcy nałożyli na Warszawę 100 milionów złotych kontrybucji. Następnego dnia rozstrzelano 100 cywili.