Wielkie odkrycia geograficzne stały się przełomem w dziejach Europy. Na przełomie XV/XVI wieku Europa poszukując, bogactw, towarów, rozpoczęła szereg wypraw, dzięki którym cywilizacja europejska wkroczyła na nową drogę. Nastąpił rozwój wielu nauk

i nowych dziedzin, zmienił się pogląd na świat i jego powstanie, kształt. Powstało wiele nowych kultur i społeczności, narodziły się nowe państwa, które dziś odgrywają decydującą rolę na świecie.

W 1492 roku Krzysztof Kolumb dokonuje największego odkrycia w dziejach ludzkości - odkrywa nowy ląd - Amerykę. Do wielkich odkrywców należą również: Vasco da Gama - odkrycie drogi do Indii w latach 1497 - 1498, Vasco de Balboa - przejście Przesmyku Panamskiego i odkrycie wschodnich wybrzeży Oceany Spokojnego w 1513, Ferdynand Magellan i J.S. Elcano, w latach 1519 - 1522 po raz pierwszy opłynęli Ziemię,

J. Cook - odkrycie wschodnich wybrzeży Australii.

Data odkrycia Ameryki uznawana jest za początek nowej ery w życiu ludzkości

- ery nowożytnej. Odkrycia geograficzne przyczyniły się do wielu zmian, społecznych, terytorialnych i gospodarczych. Ich skutki zarówno pozytywne jak

i negatywne można dostrzec do dziś. Pozytywne skutki to przede wszystkim rozwój handlu. Zwiększył się zasięg wymiany towarów (z handlu morskiego na oceaniczny). Szlaki handlowe na Oceanie Indyjskim i Atlantyckim zaczęły odgrywać wiodąca rolę, również państwa leżące nad oceanami rozpoczęły swój rozkwit (Hiszpania, Portugalia, Anglia, Holandia), w ich portach odbywały się przeładunki i główne transakcje handlowe.

To, co zachęcało do wypraw podróżników i ciekawiło ich to opowieści o bogactwach Dalekiego Wschodu, nie odkrytego i nieznanego do tej pory. Krążące opowiadania

o bezkresnych morzach i oceanach, wielkich bogactwach zachęcały podróżników do podjęcia ryzyka wyprawy w nieznane. Drugim powodem do podejmowania wypraw była zła sytuacja Europy na przełomie XV/XVI wieku (głód, choroby, brak towarów). Dalekomorskie wyprawy, które niejednokrotnie trwały kilka lat wymagały odpowiedniego sprzętu, dlatego okres wielkich odkryć to jednocześnie rozwój żeglarstwa, (zaczęto budować coraz większe

i nowocześniejsze statki, używano lepszych materiałów i ulepszano konstrukcje tak by statki były jak najbardziej wytrzymałe i mogły pomieścić jak najwięcej zapasów na długie wyprawy), kartografii (sporządzane były coraz dokładniejsze mapy), odkryto busolę,

co znacznie ułatwiło orientacje w kierunkach.

Okres ten to również budowa i rozbudowa miast portowych np. Antwerpii, Amsterdamu, znajdowały się one na głównych szlakach handlowych, jednocześnie to kryzys

i upadek miast portowych znajdujących się na dotychczasowych szlakach handlowych głównie śródziemnomorskich. W basenie Morza Śródziemnego, Bałtyckiego i Północnego okres ten to kryzys w handlu i wymianie towarów.

Większość lądów, kontynentów, mórz i oceanów na kuli ziemskiej została w tym czasie odkryta. Dzielni żeglarze spędzili niejednokrotnie klika lat na oceanach i morzach.

To dzięki nim zaczęto poruszać się nowymi szlakami i drogami morskimi. Odkryto nowe połączenia między kontynentami, nowe szlaki wymiany handlowej. Wiązały się z tym liczne migracje ludności europejskiej na nowe ziemie.

Skutki, jakie przyniosły Wielkie Odkrycia Geograficzne możemy podzielić na trzy grupy: polityczne, społeczno-kulturalne, gospodarcze. Skutki polityczne to przede wszystkim zmiana znaczenia i pozycji niektórych państw w Europie. Zmiana strefy wpływów, zasięgu, państw europejskich. Na decyzje polityczne były często warunkowane ilością kolonii jakie posiada dane państwo, były one często ważnym argumentem, w zdobyciu wpływów lub znaczenia na arenie politycznej. Bardzo silny rozwój Hiszpanii, Portugalii, to w ich posiadaniu znalazła się większość nowo odkrytych ziem. Państwa te stały się mocarstwami kolonialnymi, ich pozycja na arenie politycznej wzrosła, stały się państwami decydującymi

o wielu sprawach w Europie. Państwa dotychczas jedne z najbiedniejszych w Europie

w dobie wielkich wypraw stały się jednymi z najbogatszych.

Hiszpanie, Portugalczycy posiadali nowe ziemie, wykorzystywali miejscową ludność do pracy, zakładali ogromne latyfundia (tzw. hacjendy), bogacili się często przywłaszczając sobie majątki rdzennych mieszkańców. Jest to również początek handlu niewolnikami, byli oni sprzedawani do pracy w wielkich plantacjach. Handel "ludźmi" pozwolił tym krajom na szybkie bogacenie się bez ponoszenia większych kosztów inwestycyjnych. Dzięki taniej sile roboczej ich pozycja i wpływy w Europie ciągle rosły.

Wielkie zyski, jakie płynęły z posiadania kolonii, były gromadzone głównie przez europejską burżuazję, która dała początek kapitalistycznym projektom. Dzięki dochodom, które kraje uzyskiwały z kolonii, możliwy był rozwój Europy, która, stawała się kontynentem kapitalistycznym.

Okres kolonizacji to wzrost znaczenia politycznego państw oceanicznych. To one posiadały ogromny kapitał i decydowały o kierunkach rozwoju handlu. Ogromne straty ponosiły w tym czasie kraje śródlądowe, nie miały możliwości zakładani kolonii a ich wpływy i dochody spadły.

W polityce światowej ogromną rolę i wpływy zaczęło odgrywać państwo utworzone

z połączenie koloni zakładanych na wybrzeżu Ameryki Północnej. To nowo utworzone państwo to Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Dało ono początek nowemu wizerunkowi państwa i ustroju politycznego. Dziś trudno nam sobie wyobrazić świat bez Stanów Zjednoczonych Ameryki, które odgrywają decydująca role w gospodarce światowej.

Skutki społeczno - kulturalne, w okresie kolonialnym uległy znacznym zmianom. Europejczycy, przyczynili się do upadku wielu cywilizacji. Swoją ingerencją doprowadzili do rozłamu w wielu kulturach. Rdzenna ludność zamieszkująca kolonie obu Ameryk (Aztekowie, Majowie, Inkowie), po wkroczeniu Europejczyków została wymordowana i na zawsze usunięta ze współczesnego świata. Ludność ta stała się przeszkoda dla kolonizatorów, ich kultura nie była w stanie przejąć zwyczajów panujących w Europie, stali się oni przeszkoda w rozwoju i bogaceniu się, dlatego ich usuniecie uznano za konieczne. Jest to jeden z negatywnych skutków kolonizacji, którego nigdy nie udało się odwrócić.

Równie tragiczne w skutkach były, podboje Europejczyków w Ameryce Północnej. Zamieszkująca te tereny ludność indiańska, zmniejszyła swoją liczebność z 25 mln do 1 mln. Ludność indiańska była również wykorzystana jako tania siła robocza. Stała się ona "żywym towarem", jej posiadanie było dodatkowym zyskiem.

Kolonie to również miejsce gdzie zsyłano skazańców z Europy, których nie chciano przetrzymywać, przebywając w koloniach, wprowadzali oni zamęt i pogrom. Było to również przyczyną rozwoju korsarstwa na morzach i oceanach. Głownie Francuzów i Anglików.

W obronie Indian ogromną role odegrał Bartolomé de Las Casas, jednak jego starania nie przyniosły wielkich skutków. Gdy zaprzestano wykorzystywania Indian, Europejczycy zaczęli sprowadzać mieszkańców Afryki, stali się oni niewolnikami, tanią siła robocza, bez żadnych praw.

Nowo zdobyte ziemie i proces ich kolonizacji przyczynił się do masowych migracji ludności europejskiej. Szukali oni w koloniach lepszych warunków życia, bogactwa, ziemie te stawały się ich własnością, na nich budowali swoje domy i osiedlali się na stałe. Dla wielu Europejczyków była to wielka szansa na zmianę i poprawę bytu. Migrowali głownie ludzie nie zbyt zamożni, dla nich osiedlenie się na nowych ziemiach oznaczało często poprawę warunków i podniesienie poziomu życia.

Procesem kolonizacji związana była chrystianizacja kolonii. W tym celu zakładano liczne misje chrześcijańskie, na których nawracano i uczono zasad religii chrześcijańskiej. Stało się to również powodem wielu konfliktów z ludnością miejscową. Próbowano zmienić rdzenna ludność kolonii, tak by była w stanie przyjąć zwyczaje europejskie, za wszelka cenę chciano w całości pod każdym względem opanować nowo zdobyte ziemie. Nie było to jednak proste, nie dało się wykorzenić kultury i obyczajów, które panowały od wieków. Był to powód wielu konfliktów, które często kończyły się tragicznie.

Liczba posiadanych przez dane państwo kolonii stała się w tym okresie wyznacznikiem pozycji i wyznaczała strefę wpływów danego państwa. Odkrycia geograficzne zmieniły pogląd ludzi na świat, udowodniono, że ziemia jest kulista i jest jedna z planet układu słonecznego. Podboje i kolonizacja nowych ziem miało również bardzo duży wpływ na kulturę. Okres ten obfituje w nowe podglądy i teorie na temat świata i różnych zjawisk,

to również czas rozwoju nauki, m.in. geografii, kartografii, rozwijają się nauki humanistyczne, które pod wpływem nowych kultur, stworzyły nowe poglądy i teorie na otaczający świat i zjawiska nas otaczające.

Bardzo duży wpływ miały odkrycia geograficzne na ówczesna gospodarkę. Do Europy dotarły nowe gatunki roślin z kolonii. Dotychczas jedyną przyprawa, która dominowała

w kuchni europejskiej była sól, służyła one również do konserwowania żywności. Znano pewne gatunki przypraw, ale były one używane tylko na dworach królewskich, sprowadzane

za bardzo duże pieniądze, gdzieś z Azji, nikt nie wiedział skąd pochodziły. Zdobycie ich było bardzo cenne a wartość na miarę złota. Chęć zdobycia większych ilości tych cennych przypraw i korzeni również była jednym z powodów poszukiwań. Kiedy już odkryto i zaczęto sprowadzać do Europy przyprawy, korzenie, i inne specyfiki, spowodowało to zmianę m.in. menu Europejczyków. Zaczęto przygotowywać nowe potrawy znacznie urozmaicone, był to również początek rozwoju tzw. kuchni regionalnych. W Europejskiej kuchni pojawiły się takie warzywa jak ziemniaki, pomidory, fasola, papryka, cenione zostały przyprawy

ze wschodu: pieprz, wanilia, cynamon. Obecnie często nie zdajemy sobie sprawy z tego,

że warzywa i owoce, które dziś uprawiamy pochodzą np. z Ameryki Południowej, a obecność ich na naszych stołach zawdzięczamy odkrycia geograficznym. Popularne stały się owoce południowe, przyprawy korzenne, bez których dziś nie wyobrażamy sobie życia np. kawa, herbata. W Ameryce zaczęto uprawić trzcinę cukrową, a cukier pochodzący z niej używano do słodzenia. Nie tylko zaczęto uprawiać nowe gatunki roślin, obok nich pojawiły się nieznane dotychczas gatunki zwierząt (nowe gatunki kaczek, gęsi, hodowla indyka). Zauważalne również były zmiany w ubiorze Europejczyków, sprowadzano nowe tkaniny jedwab, bawełnę. Modna i popularna stała się porcelana z Chin, tapiserie sprowadzane z Azji.

Nowe przyprawy, rośliny i zwierzęta, które zaczęto intensywnie sprowadzać do Europy, nie

od razu zostały przyjęte z entuzjazmem i weszły do codzienności. Często musiało upłynąć wiele lat by coś zostało zaakceptowane i wprowadzone do życia codziennego i zwyczajów.

Ludzie nie od razu przyjmowali nowe zwyczaje i akceptowali wszystkie nowinki, niekiedy wymagało to bardzo długiego czasu. Tak było m.in. w przypadku tytoniu, za którego używanie w wielu europejskich krajach groziła kara, np. w Rosji gdzie obcinano nos

w przypadku używania tabaki, papież rzucił klątwę na ludzi używających tytoniu a w Turcji grożono nawet śmiercią. Z czasem jednak wszystkie nowości i potrawy zostały zaakceptowane i przyjęte do europejskich zwyczajów.

Kolonie stały się również miejscem pozyskiwania cennych surowców, przede wszystkim złota i srebra, diamentów. W Europie produkowano monety, które drogą wymiany handlowej rozpowszechniały się na całym kontynencie. Tanim kosztem eksploatowane

i dostarczane do Europy złoto i srebro spowodowało, że siła nabywcza pieniądza spadła. Były to tak wielkie ilości, że liczba monet wzrosła czterokrotnie. Gwałtownie wzrosły natomiast ceny towarów, ceny żywności były wielokrotnie wyższe niż innych produktów np. rzemieślniczych. Zachwianie relacji miedzy cenami żywności a produktami rzemieślniczymi, spowodowały że zaczęła się opłacać hodowla i uprawa zbóż

Zaczęto dostrzegać związki między cena towarów, nakładem pieniędzy na inwestycje, wywołało to zmiany w poglądach na gospodarkę i jej funkcjonowanie, zaczęto dostrzegać pewne zależności, które mogą kształtować rynek i obroty towarami.

Umacniał się system nakładczy, powstały jeszcze w średniowieczu. Zaczął on obowiązywać w takich dziedzinach produkcji rzemieślniczej jak: sukiennictwo, drukarstwo, produkcja gobelin, koronek i innych towarów, które stały się w tym czasie modne. System ten wpływał korzystnie na rozwój handlu i obroty pieniądzem. Bogacili się również władcy, gdyż rosły podatki nakładane na społeczeństwo. Tak działający system w produkcji sprawił jej podział miedzy rzemieślników i chałupników (otrzymywali płacę za swoja pracę). Z czasem rozwinął się podział produkcji na manufaktury (w jednym miejscu odbywała się i była nadzorowana produkcja).

Przebieg dróg i szlaków handlowych uległ znacznym zmianom. Szlaki na morzu Śródziemnym i w Azji Mniejszej straciły na znaczeniu. Droga przez Azje była długa

i niebezpieczna ze względu na ataki Turków i wysokie cła. Znaczenia nabrała droga przez Atlantyk, równocześnie wiązało się to z upadkiem miast (handlowych we Włoszech (Wenecji, Genu). Jednocześnie rozkwit przeżywały miast nad Atlantykiem (Amsterdam, Londyn, Antwerpia). Rozwijały się miasta, które miały szeroki dostęp do innowacji i nowych kultur. Miasto Antwerpia stało się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się

i najbogatszym miastem w Europie. Z jednym z najnowocześniejszych wówczas

i największych portów na świecie. Tutaj odbywały się wielkie transakcje handlowe, kredytowe, odbywał się przeładunek i handel towarami sprowadzanymi z kolonii. Tak dynamiczny obrót pieniądzem spowodował, że w 1531 roku zaczęła funkcjonować giełda (pieniężna i handlowo-usługowa).

Nabywca towaru zawierał transakcje, towar w postaci próbek został mu przedstawiony na giełdzie, papiery wartościowe były notowane jako zadłużenia (weksle). Opracowano system osiągania jak największych zysków tzw. spekulacja giełdowa. Handel sprawił, że powstała nowa grupa społeczna: kupców i bankierów, którzy obracali pieniądzem i towarem. Był to początek rozwoju bankowości i ekonomii.

Wzrosło również znaczenie zasięgu rynków krajowych a zmalało lokalnych. Handel rozwijał się na skalę międzynarodową, państwa mające do sprzedania cenne towary musiały nabyć umiejętności pozyskiwania nowych nabywców towarów i sprzedawać je po korzystnych dla nich cenach.

Obok giełd zaczęły powstawać banki, zajmujące się finansami, kredytami

i przechowywaniem pieniędzy. Kupcy zawierali już nie tylko transakcje gotówkowe, ale często i bezgotówkowe. Przeznaczali swoje pieniądze na nowe przedsięwzięcia i inwestycje. Na przełomie XVI/XVII wieku banki stały się instytucjami obracającymi pieniędzmi na bardzo dużą skale, zajmowały się także przelewami pieniężnymi, kredytami i kontaktami miedzy wierzycielami i dłużnikami. W tym okresie pojawiły się pierwsze odpowiedniki papierowych pieniędzy (weksle, listki kredytowe, bilety bankowe-banknoty).

Ówczesny rynek zaczął przybierać swobodny charakter przepływu towarów

i pieniądza. Dodatkowymi rynkami zbytu dla towarów europejskich stały się kolonie. Migrująca do kolonii ludność potrzebowała produktów, gdyż opuszczała kraj z niewielkim dobytkiem. Tak zaczął się rozwijać i kształtować współczesny światowy rynek handlu

i obrotu towarami.

Ze względu na to, że nie wszystkie państwa posiadały kolonie i czerpały z nich korzyści w Europie nastąpił wyraźny podział gospodarczy i ekonomiczny. Wyraźna była granica dzieląca państwa na zachód od Łaby i na wschód od Łaby nie mające dostępu do oceanu atlantyckiego i nieuczestniczące w wielkich wyprawach geograficznych. W krajach Europy wschodniej handel głównie odbywał się drogą lądową, brak dostępu do mórz

i oceanów. Różnice miedzy Europą wschodnia a zachodnia były zauważalne

w funkcjonowaniu państwa i jego ustroju. Bogacąca się klasa uprzywilejowana w Europie zachodniej, stała na czele władzy, co spowodowało zmianę ustroju z monarchii stanowej na absolutną. W Europie wschodniej natomiast rozwijała się demokracja szlachecka. Państwa Europy Zachodniej rozwijały się w kierunku kapitalizmu a w Europie wschodniej nadal dominował system folwarczny.

Odkrycia geograficzne przyniosły światu wiele skutków zarówno pozytywnych jak

i negatywnych. Dzięki nim poznano świat, jego kształt i wielkość. Zmieniły się poglądy na istniejący świat, naukę. Odkryto nowe ziemie, nowe szlaki i drogi handlowe, które ułatwiły wymianę towarów. Pozyskano nowe cenne surowce, dzięki którym Europa zaczęła się bogacić i podnosić swoja pozycję. Z drugiej strony to początek niewolnictwa i handlu ludźmi. To okres wojen i wielkich strat wśród ludzi. (Wymordowano w przeciągu 100 lat ponad kilkadziesiąt milionów). To również początek wielkich epidemii w Nowym Świecie. Europejczycy wraz z zasiedlaniem kolonii przynosili ze sobą choroby, które nie były znane wśród rdzennych mieszkańców (odra, grypa, ospa), były dla nich śmiertelne. Czas ten to upadek wielkich cywilizacji i kultur istniejących na ziemiach Nowego Świata. Zmian charakteru stylu życia, zburzenia dotychczasowego ładu społecznego i kulturalnego. Europa zmieniła się pod wpływem wielkich odkryć geograficznych jej dalsza historia była kształtowana poprzez wydarzenia związane z nimi.