Mikołaj Kopernik - jeden z najwybitniejszych polskich uczonych. Urodził się 19 lutego 1473 roku

w Toruniu. Pochodziła z rodziny kupieckiej ojciec Mikołaj oraz matka Barbara z domu Watzenrode. W wieku 10 lat straciła rodziców, opiekę nad nim sprawował od tej pory Łukasz Watzenrode, rodzony brat matki, który został biskupem warmińskim. Głownie dzięki inicjatywie wuja, Mikołaj Kopernik podjął naukę w szkole

św. Jana w Toruniu, którą ukończył w 1491 roku, następnie podjął studia na Akademii Krakowskiej w 1495.

Po ukończenie Krakowskiej uczelni w 1496 roku podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Bolońskim. Praktykę odbywał w Rzymie w kancelarii papieskiej. W 1497 podjął studia medyczne na Uniwersytecie

w Padwie, jednocześnie studiując prawo w Bolonii. W 1503 roku uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego.

W tym samym roku zakończył studia medyczne, mógł podjąć praktykę lekarską. Interesował się astronomią.

W 1510 roku rozpoczął obserwacje oraz wydał dzieło ""Commentariolus", w który podjął się teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego. W roku tym powrócił również do kraju, zamieszkał we Fromborku. Pełnił funkcje kanonika, na którego został mianowany w 1497 roku, w kapitule warmińskiej. Tutaj kontynuował swoje obserwacje oraz pisał swoje dzieło pod tytułem "O obrotach sfer niebieskich"

("De Revolutionibus Orbium Coelestium"). Zostało one wydane dopiero roku po śmierci Kopernika, w 1543 roku. W 1616 roku dzieło Kopernika "De Revolutionibus Orbium Coelestium", znalazło się na liście ksiąg zakazanych, rozporządzenie takie wydała Kongregacja Indeksu. W roku 1828 roku, dzieło decyzją papieża Piusa VII, został z indeksu skreślone.

Kopernik zawarł w nim stworzona przez siebie teorię, heliocentryczna teoria Układu Słonecznego, która mówi o tym, że wokół Słońca krążą Ziemia i inne planety. Obalił tym samym istniejący do tej pory pogląd, teorię geocentryczną, mówiącą, że Słońce i inne planety krążą wokół Ziemi.

Kopernik zajmował się również sprawami kraju, stworzył plan reformy walutowej oraz prawo wypierania z obiegu, przez groszy inne lepsze pieniądze.

Kopernik zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku, jego ciało spoczywa w katedrze fromborskiej.