Wiadomości ogólne:

Etiopia (Federalna Demokratyczna Republika Etiopii, dawna Abisynia) jest państwem położonym we wschodniej Afryce. Zajmuje powierzchnię około 1,1 mln km². Sąsiaduje z Kenią, Sudanem, Dżibuti, Somalią i Erytreą. Jej stolicą jest Addis Abeba. Innymi większymi miastami są: Diredaua, Nazaret (Adama), Gonder, Dessie, Harar, Mekele i Jimma.

Kraj podzielony jest na 13 prowincji.

Język urzędowy stanowi język amharski, ponadto używa się także angielskiego, francuskiego, włoskiego i arabskiego. W sumie mieszkańcy Etiopii posługują się w przybliżeniu 70 językami oraz 200 dialektami.

Walutą narodową kraju jest birr.

Warunki naturalne:

Etiopia w większości zajmuje obszar Wyżyny Abisyńskiej. Wznosi się ona na wysokość 2 000 - 2 500 m n.p.m., a jej najwyższym szczytem jest Ras Daszan położony 4 550 m n.p.m. Tereny wyżyny przecinają głęboko wcięte doliny rzeczne, dochodzące do 13 km szerokości i do 1 000 m głębokości. W strefie krawędziowej wyżyny znajdują się czynne wulkany.

Południowo-wschodnią część kraju stanowi fragment Wyżyny Somalijskiej z górami Ahmar, przechodzącymi ku wschodowi w wyżynne tereny Ogadenu, Dirri i Bale.

Etiopia znajduje się w strefie klimatu podrównikowego monsunowego. W lecie przeważają masy wilgotnego powietrza niesionego przez monsun wilgotny, natomiast zimą monsun suchy nanosi na tereny kraju suche powietrze zwrotnikowe. Średnie temperatury powietrza najcieplejszego miesiąca (kwiecień - maj) wynoszą 10°C - 25°C, natomiast najchłodniejszego (grudzień) 5°C - 23°C. Średnia roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 1 236 mm.

Ludność:

Liczba ludności Etiopii wynosi około 66,5 mln, a średnia gęstość zaludnienia - 59 os/km².

Etiopię zamieszkują trzy grupy etniczne:

  • ludy semickie, a wśród nich: Amhara (ok. 38% ludności Etiopii), Tigre (ok. 9%), Guragie (ok. 3%), Argobba, Harari oraz Tigrai.
  • ludy kuszyckie, z plemionami: Galla (ok. 35%), Ageu, Sidamo, Bedża, Somali i Saho-Afarowie.
  • ludy chamito-nilotyckkie, do których zaliczają się plemiona: Baria, Kunama i Beni-Szangul.

Dominującą religią w Etiopii jest chrześcijaństwo wyznania koptyjskiego, które skupia ok. 50% wyznawców kraju. Istotną religią jest także islam (ponad 30%), poza tym mieszkają tu muzułmanie, falasze (ludy judaistyczne) oraz animiści.

W miastach skupia się około 12% ludności.

Wskaźnik analfabetyzmu jest bardzo wysoki i sięga około 90%.

Gospodarka:

Etiopia jest jednym z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie. Posiada dług zagraniczny, który wynosi 3,5 mld dolarów amerykańskich.

Przemysł:

Przemysł Etiopii jest bardzo słabo rozwinięty. Opiera się głównie na przetwórstwie rolno-spożywczym. Prosperują tu głównie małe zakłady olejarskie, cukrownicze, mleczarskie i mięsne.

W Addis Abebie rozwiną się przemysł włókienniczy. Funkcjonują tu także niewielkie zakłady przemysłu skórzanego i obuwniczego, a także drzewno-papierniczego i materiałów budowlanych.

Pomimo znacznych zasobów surowców mineralnych przemysł wydobywczy jest w Etiopii słabo rozwinięty. Prowadzi się tu eksploatację złóż złota i platyny. Występują tu także rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, molibdenu, chromu oraz siarki, tych surowców się jednak nie wydobywa.

Energię pozyskuje się w Etiopii głównie z elektrowni wodnych, które znajdują się w dorzeczu Nilu Błękitnego, głównie na rzekach Auasz i Fincha.

Rolnictwo:

10% powierzchni kraju zajmują grunty orne, a aż 37% łąki i pastwiska. Uprawia się tu głównie: teff, kukurydzę, jęczmień, pszenicę, trzcinę cukrową, rośliny strączkowe, sezam, warzywa i orzeszki ziemne. Jednak najważniejszą rośliną eksportową kraju, z handlu którą Etiopia ma największe zyski, jest kawa. Pozyskuje się ją głównie z naturalnych lasów kawowych.

Na łąkach i pastwiskach prowadzi się hodowlę bydła, owiec, kóz i wielbłądów.

Handel zagraniczny:

Najważniejszym towarem, który Etiopia eksportuje jest kawa. Stanowi ona aż 47% wartości eksportu kraju. Ponadto za granicę sprzedaje się skóry i futra (16%), a także produkty rolne (13%), a wśród nich największe znaczenie mają: rośliny strączkowe i oleiste, mięso, owoce i warzywa.

Głównymi towarami importowymi są dobra inwestycyjne, produkty przemysłu przetwórczego oraz artykuły konsumpcyjne.

W Etiopii bardzo częste są okresy klęsk głodu, powodowanych długotrwałymi suszami. Wówczas z krajów wysokorozwiniętych napływa żywność w postaci darów.

Najważniejszymi partnerami handlowymi Etiopii są: Włochy, Niemcy, USA oraz kraje byłego Związku Radzieckiego.

Struktura zatrudnienia:

W strukturze zatrudnienia zdecydowanie dominuje rolnictwo, które skupia aż 78% ludności zawodowo czynnej kraju. Na drugim miejscu jest handel i usługi, w których zatrudnionych jest 13% a na końcu przemysł - 9%.

Transport:

W Etiopii znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze oraz ponad 40 lotnisk krajowych. Sieć drogowa i kolejowa nie jest dobrze rozwinięta. Najważniejszym środkiem transportu ciągle pozostają zwierzęta juczne.

Ustrój polityczny:

Etiopia jest republiką federalną. Głową państwa jest prezydent wybierany przez parlament na okres 6 lat. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, Zgromadzenie Federalne i Rada Federacji. Władza wykonawcza pozostaje w rękach rządu z premierem na czele.