Wiadomości ogólne:

Malezja jest państwem położonym w Azji Południowo-Wschodniej w południowej części Półwyspu Malajskiego oraz na wyspie Borneo. W części kontynentalnej sąsiaduje z Tajlandią, a na wyspiarskiej z Indonezją. Zajmuje powierzchnię ok. 329,8 tys. km². Jej stolicą jest Kuala Lumpur, a do pozostałych ważnych miast należą: Ipoh i Pinang.

Liczba ludności Malezji wynosi 23 mln osób, a średnia gęstość zaludnienia - 70 os/km².

Administracyjnie Malezja podzielona jest na 13 stanów (wśród nich znajduje się 9 sułtanatów) oraz 3 terytoria federalne.

Językiem urzędowym kraju jest malajski.

Walutę stanowi ringgit (malezyjski dolar).

Ukształtowanie powierzchni:

Terytorium Malezji dzieli się na Malezję Zachodnią, obejmującą część lądową kraju oraz Malezję Wschodnią stanowiącą fragment wyspiarski kraju.

Ukształtowanie powierzchni Malezji Zachodniej jest górzyste. Jedynie na wybrzeżach rozciągają się płaskie, rozległe niziny nadmorskie.

Malezja Wschodnia posiada rzeźbę górzysto-wyżynną oraz wąskie nadbrzeżne niziny, w wielu miejscach zabagnione.

Najwyższym szczytem kraju jest góra Kinabalu w paśmie Gór Croekera na Borneo, wznosząca się na wysokość 4 094 m n.p.m.

Klimat:

Malezja znajduje się w strefie klimatu równikowego monsunowego, który charakteryzuje się wysokimi temperaturami powietrza oraz dużą wilgotnością. Średnia temperatura dla stolicy kraju wynosi tyle samo w styczniu i w lipcu, czyli 28°C. Opady występują przez cały rok, a ich szczególne nasilenie ma miejsce w okresie od września do marca (pora monsunowa).

Warunki wodne:

Na terenie Malezji znajduje się bardzo gęsta sieć rzeczna. Do najdłuższych rzek kraju należą: Rajang, Kinabatangan, Baram, Pahang i Perak.

Świat roślinny i zwierzęcy:

Świat roślinny Malezji jest bardzo bogaty. Tworzą go wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe. Występuje tu ponad 8 tys. gatunków roślin kwiatowych.

Do świata zwierzęcego Malezji należą m. in.: tygrysy, tapiry, słonie, lamparty, nosorożce (obecnie bardzo rzadkie), niedźwiedzie malajskie, gibbony i orangutany. Ponadto występuje tu wiele gatunków ptaków, m. in.: zimorodki, nektarniki, kurtaczki, dzięcioły, trogony i brodacze.

Na terenie Malezji istnieje przeszło 50 rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Ludność:

Malezja jest państwem wielonarodowościowym. Malajowie stanowią 62% ludności, poza tym mieszkają tu Chińczycy i Indusi oraz liczne ludy północnego Borneo: Dajakowie, Semangowie, Kalabici i Ibanowie.

Główną religią jest islam. Ponadto wyznaje się buddyzm, taoizm, hinduizm, chrześcijaństwo oraz, wśród ludów Borneo, wierzenia animistyczne.

Językiem urzędowym jest malajski, ale używa się także angielskiego, chińskiego i wielu innych.

Przyrost naturalny w Malezji jest bardzo wysoki (ok. 24%), czym powoduje szybki wzrost liczby mieszkańców kraju.

Średnia długość życia mężczyzn wynosi 69lat, a kobiet 73 lata.

Gospodarka:

Malezja należy do grupy krajów nowo uprzemysłowionych, charakteryzujących się bardzo szybkim tempem rozwoju gospodarczego.

Przemysł:

Podstawą gospodarki kraju jest przemysł, zwłaszcza: elektroniczny, elektrotechniczny, wysokiej techniki, maszynowy i chemiczny.

Na terenie Malezji prowadzi się wydobycie cyny. Jej zasoby w tym kraju są jednymi z największych na świecie. Do pozostałych surowców wydobywczych należą: boksyty, rudy miedzi i żelaza, ropa naftowa i gaz ziemny

Rolnictwo:

Do głównych upraw kraju należą rośliny eksportowe: kauczukowiec, palma oleista, palma kokosowa, ananasy, pieprz, kawa i kakaowiec. Malezja posiada pierwsze miejsce na świecie w produkcji oleju palmowego i kauczuku. Spośród roślin żywieniowych największe znaczenie mają: ryż, kukurydza, bataty i maniok.

Handel zagraniczny:

Handel zagraniczny Malezji opiera się głównie na eksporcie: dóbr inwestycyjnych, urządzeń elektronicznych, cyny, oleju palmowego i kakao oraz na imporcie: dóbr inwestycyjnych, żywności, środków transportu, maszyn i chemikaliów. Bilans handlowy kraju jest dodatni.

Do głównych partnerów handlowych Malezji należą: Singapur, Japonia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Korea Południowa, Tajlandia oraz Brunei.

Ustrój polityczny:

Malezja jest federalną monarchią konstytucyjną z głową państwa w osobie króla. Król wybierany jest przez Zgromadzenie Władców na okres 5 lat. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament, który tworzy Izba Posłów oraz Senat. Władza wykonawcza znajduje się w rękach rządu z premierem, którego mianuje król.