Wyżyna Lubelska to część pasa wyżyn polskich położony we wschodniej części kraju. Za jego granice uważa się: dolinę Wisły na zachodzie, dolinę Bugu na wschodzie, Polesie Lubelskie na północy i wał Roztocza na południu. Obszar wyżyny Lubelskiej szacuje się na przeszło 7 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wysokości bezwzględne sięgają 314 metrów nad poziomem morza.

W budowie geologicznej wyróżnia się dominację formacji skał kredowych i margli i iłów z okresu trzeciorzędu. Na znacznej powierzchni spotykamy grubą warstwę (nawet do 30 metrów) lessów.

Rzeźba Wyżyny Lubelskiej jest urozmaicona. Na większości powierzchni jest to pofalowana równina. Występują też formy krasu kredy i erozji lessu. Wymienić tu należy liczne wąwozy lessowe i formy krasowe.

Klimat wyżyny posiada wpływy kontynentalizmu znad Azji. Średnia temperatura stycznia to -3,5 stopnia a lipca 18,5 stopnia. Są to wartości sprowadzone do poziomu morza. Opady w półroczu chłodnym to wartości na poziomie 175-220 milimetrów deszczu. W półroczu ciepłym dochodzą one do 500 milimetrów. Okres wegetacyjny jest krótszy niż na większości terytorium kraju i wacha się między 200 a 210 dni. Śnieg na jej powierzchni zalega w ciągu roku około 80 dni.

Jeśli chodzi o pokrywę glebową to obszar Wyżyny Lubelskiej należy do jednych z najlepszych jeśli chodzi o uprawę roli. W jej wschodniej części występują czarnoziemy , w okolicy Chełma rędziny. Na pozostałym terenie dominują żyzne gleby brunatne.

Potencjalna roślinność naturalna to mozaika różnego rodzajów lasu. Są to dolnoreglowe lasy jodłowo-bukowe typu karpackiego, dolnoreglowe buczyny. Na większości obszaru jest to las nizinny liściasty o bogatym składzie gatunkowym (lipa, grab, dąb, buk). Spotykane są też dąbrowy i bory.

Obszar wyżyny jest częścią kraju o niewielkim zanieczyszczeniu. Większość zanieczyszczeń pochodzi z poza terenu wyżyny. Rzeki w swych początkowych i środkowych biegach mają dużą czystość. Jedynie w północno-wschodniej części wyżyny rozwinął się przemysł cementowy emitujący zanieczyszczenia powietrza. Większość rezerwatów to typ leśny i inne roślinne.

Wyżyna Lubelska odwadniana jest głównie przez system rzeki Wieprz. Na wschodzie rzeki wpadają do Bugu a na zachodzie bezpośrednio do Wisły. Do innych większych rzek należą Huczwa i Bystrzyca.

W dzisiejszych czasach rośnie presja na środowisko naturalne wyżyny. Dotyka to szczególnie rzek a w szczególności Wieprza. Coraz to nowe tereny są zajmowane pod zabudowę.

Przemysł na Wyżynie Lubelskiej koncentruje się w rejonie miast. Odstępstwem jest jedynie przemysł wydobywczy w postaci wydobycia gazu i surowców skalnych. Przemysł elektromaszynowy jako najlepiej rozwinięty koncentruje się w takich ośrodkach jak: Lublin, Poniatowa, Kraśnik, Świdnik. Przemysł mineralny to: Chełm czy Rejowiec Fabr.

Największym ośrodkiem miejskim wyżyny jest Lublin z jego przeszło 350 tysiącami mieszkańców.

To położone nad Bystrzycą miasto to największy ośrodek we wschodniej Polsce. Dominuje jako ośrodek akademicki, przemysłowy i kulturalny. Główne gałęzie przemysłu to: spożywczy, środków transportu, elektromaszynowy, odzieżowy, skórzany, farmaceutyczny, materiałów dla budownictwa i przekaźników. Oprócz tego miasto ma znaczenie jako węzeł komunikacyjny drogowy i kolejowy. W zakresie kultury i nauki Lublin to ważny ośrodek uniwersytecki gdzie funkcjonują między innymi KUL czy Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Działają filharmonia, teatr, regionalny ośrodek telewizyjny i rozgłośnie radiowe. Wmieście na zbiorniku na rzece Bystrzycy uprawia się sporty wodne. Miasto ma bogata historię i związane z nim centrum miasta, które zachowało ślady dawnej świetności. Jako gród obronny od XII wieku miasto w 1317 uzyskało prawa miejskie. Od tego czasu miasto było ważnym centrum administracyjnym w kontaktach ze wschodem. Odegrało też znaczącą rolę w historii nowożytnej jako pierwsze duże polskie miasto wyzwolone przez Armię Czerwoną. Z pośród największych atrakcji na starówce wymienić należy: Zamek z jego zalążkami z XIV wieku gdzie mieściło się wielkie więzienie w czasie II wojny światowej. Kaplica zamkowa z przepięknymi malowidłami. Oprócz tego Stary Ratusz, Katedra Lubelska, Kościół Dominikanów czy fragmenty fortyfikacji miejskich i miejskie kamienice.

Kolejne miasta to: Świdnik, Zamość, Kraśnik i Hrubieszów.

Na terenie Wyżyny Lubelskiej oprócz wielu atrakcji przyrodniczych spotkać możemy zabytki techniki takie jak skrzyżowanie kanału Wieprz-Krzna z rzeką. Spotkać tez można ciekawostki historyczne jak kopiec upamiętniający unię w Horodle.