Odpadami nazywamy uboczne produkty powstałe z działalności człowieka, a już nieprzydatne w żadnym miejscu oraz czasie, gdzie odpady powstały, są zazwyczaj szkodliwe albo bardzo uciążliwe dla naturalnego środowiska.

Uwzględniając jako kryterium podziału; np. miejsce powstawania odpadów mamy dwie grupy , są to odpady komunalne a więc te które powstają na obszarach zamieszkanych bądź też związanych z gospodarowaniem ludzi, także odpady przemysłowe a więc te, których powstanie ma związek z działalnością gospodarczą. Właśnie do odpadów z pierwszej grupy- komunalnych możemy zaliczyć, np. odpady z gospodarstw domowych, dalej odpady uliczne , które są w koszach, czy też zmiotki uliczne, czy odpady z różnych miejsc użyteczności publicznej, tutaj chociażby służba zdrowia, czy handel. Wymieniamy też odpady jako zgarniany z naszych ulic śnieg i błoto pośniegowe. Z kolei do grupy odpadów przemysłowych możemy zaliczyć np. wszystkie produkty uboczne czyli odpady tzw. poprodukcyjne, dalej odpady powstające z gospodarki magazynowej, dalej odpady którą powstają na skutek oczyszczania ścieków oraz emitowanych wszystkich gazów, także odpadów powstających w przemyśle wydobywczym.

Uwzględniając punkt widzenia zwolenników ochrony środowiska dość istotnym kryterium podziału wszystkich odpadów to szkodliwość odpadów dla środowiska naturalnego. Według przyjętej klasyfikacji odpady można podzielić na trzy tzw. klasy szkodliwości, są to więc: 1) odpady niebezpieczne, dalej 2) odpady szkodliwe oraz 3) odpady uciążliwe. Wśród odpadów niebezpiecznych uwzględniamy wszystkie które zostały wprowadzone w środowisku zarówno w małej jak i dużej ilości, zaś one od razu powodują nieodwracalną degradację; poza tym zawierają zazwyczaj liczne składniki toksyczne, też radioaktywne, też palne, często wybuchowe albo biologicznie. Wszystkie odpady szkodliwe wprowadzane do środowiska naturalnego, zazwyczaj w bardzo dużych ilościach oraz przez dłuższy czas oddziaływania dają trwałą degradację tegoż środowiska. Odpady będące uciążliwymi nie mają związków, które wywołują procesy degradacji, ale bardzo niekorzystnie mogą wpływać na wszystkie walory estetyczne naturalnego środowiska dla przykładu chociażby niszczą krajobraz.

Natomiast odpady komunalne mogą mieć zróżnicowany skład, tutaj bowiem podstawowymi składnikami są zazwyczaj: odpady z produktów spożywczych (to stanowi około 40%), dalej papier oraz tektura (to około 20%), dalej szkło, czy tworzywa sztuczne, dalej metale oraz wszystkie inne na terenach, gdzie budynki są ocieplane przez paliwa stałe, stąd w odpadach jest duża ilość popiołu. Według badań statystycznych możemy wnioskować że zaledwie jeden mieszkaniec określonego- dowolnego miasta produkuje każdego roku około 1,2 m3 ,a to jest około 200 kg odpadów. Zatem odpady komunalne mają też drobnoustroje chorobotwórcze oraz są dlatego też dużym zagrożeniem epidemiologicznym. Dzięki zróżnicowanego składu tego typu odpadów które zmienia się podczas różnych pór roku żeby poznać ich jakość czy ilość trzeba prowadzić badania fizyczne oraz chemiczne przez cały roku.

Odpady wszystkich grup badane są po to by określić ich szkodliwość dla naturalnego środowiska przyrodniczego czy chociażby doboru stosownych metod w ich unieszkodliwianiu. I tak dla przykładu unieszkodliwianiem rozumie się całkowite albo częściowe usunięcie szkodliwego działania na naturalne środowisko poprzez utylizację czyli gospodarcze przetwarzanie tych odpadów albo też izolację odpadów ze środowiska.

Aby chronić przed wszelkimi zanieczyszczeniami środowisko przyrodniczego poprzez odpady, istnieją krajowe i regionalne przepisy prawne czy też przepisy międzynarodowe, które zabraniają przerzutu odpadów czy składowania odpadów np. w krajach biednych, gdzie są małe wymagania w prowadzeniu planu ochrony środowiska.