Pod pojęciem transportu rozumie się dział komunikacji, który zajmuje się przenoszeniem bądź przewożeniem ładunków lub osób. W dobie postępujących procesów globalizacji znaczenie transportu w zdecydowany sposób wzrosło. Obecnie bardzo dużą wagę przywiązuje się do unowocześniania i stałego ulepszania środków transportowych, tak by zwiększyć komfort przemieszczania się, skrócić czas przejazdu oraz podnieść bezpieczeństwo podróży. Pierwotnie podstawowym środkiem lokomocji były zwierzęta. Poruszały się one jednak stosunkowo powoli, wymagały odpowiedniej opieki, a ich wydajność była bardzo ograniczona. Z czasem człowiek zaczął skupiać się nad wynalezieniem pojazdu, który mógłby usprawnić podróżowanie ludzi oraz umożliwić swobodne przemieszczanie towarów na znaczne odległości. Przełomem stało się wynalezienie maszyny parowej, które pociągnęło za sobą gwałtowny rozwój kolei. Jeszcze wcześniej ludzie posługiwali się statkami, aby pokonywać morskie dystansy. Najgwałtowniejszy rozwój transportu nastąpił jednak w XX wieku. Minione stulecie przyniosło szybki rozwój motoryzacji oraz lotnictwa. Zwłaszcza to ostatnie dokonało prawdziwej rewolucji, ze względu na fakt, że za pomocą samolotu możliwe jest pokonywanie bardzo dużych odległości w bardzo krótkim czasie. Pod tym względem samolotu nie da się porównać z żadnym innym środkiem lokomocji.

Dysponując współcześnie tak wieloma możliwościami przy wyborze odpowiedniego środka należy kierować się odległością, na jaką przewieziony ma zostać dany towar lub osoba (grupa osób), a po drugie masą samego towaru bądź liczebnością pasażerów. Dokładne przeanalizowanie tych dwóch czynników pozwala na wybór optymalnego rozwiązania, czyli w tym wypadku najtańszego, za pomocą którego przemieszczenie nastąpi w sposób najbardziej sprawny i najszybszy.

Wybór transportu wodnego następuje zazwyczaj wówczas, gdy przetransportowany ma zostać towar o dużej masie, a przemieszczenie to ma nastąpić na dużą odległość. Znaczenie transportu morskiego wzrosło w połowie minionego stulecia wraz z unowocześnieniem maszyn służących do przewozu. Niebagatelne znaczenie miało również wprowadzenie do użytku kontenerów. Mianem kontenera określa się pojemnik o znacznych rozmiarach (ustalonych odgórnie i zawsze jednakowych), do którego załadowywane są różnego rodzaju ładunki, m. in.: ubrania, maszyny itp. Wygoda kontenera zawiera się w tym, że produktów w nim zawartych nie trzeba przeładowywać, gdyż mogą być one przenoszone w całości wraz z kontenerem na podwozie samochodu ciężarowego czy też wagonu kolejowego. Proces przemieszczania drobnych towarów bardzo się w ten sposób skraca. Używanie tych pojemników wymaga jednak, aby porty przeładunkowe posiadały oprzyrządowanie w postaci dźwigów, za pomocą których możliwe jest ich podnoszenie i opuszczanie

Transport lądowy odbywać się może na bardzo wiele sposobów; mówić można o transporcie rzecznym, drogowym, kolejowym czy też przesyłowym. W odległej przeszłości za najdogodniejszy z wymienionych uchodził transport rzeczny, który jednak z czasem ustąpił miejsca bardziej nowoczesnemu i skutecznemu transportowi kolejowemu. Początkowo kolej rozwinęła się na Starym Ladzie, by z czasem opanować także Chiny, Indie oraz Japonię. Stosunkowo wcześnie linie kolejowe zaczęły być budowane także w Stanach Zjednoczonych. Kolej bardzo sprawdziła się w przemieszczaniu towarów masowych na znaczne odległości, ale nie tylko gdyż jej rola w przemieszczaniu osób również jest nie do przecenienia.

Wraz z postępem technicznym transport kolejowy zdetronizowany został przez transport kołowy, znacznie bardziej wygodny dla użytkowników. Nie oznacza to jednak, że pierwszy z wymienionych zupełnie stracił na znaczeniu, wręcz przeciwnie, świetnie sprawdza się on przy specyficznym rodzaju towarów. Z kolei samochody stały się nieodzownym elementem życia każdego z nas, umożliwiając szybkie przemieszczanie się, w sposób indywidualny, co okazuje się być wielkim komfortem.