Smog to unosząca się nad miastem "chmura" zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Obserwowana jest na obszarach dużych miast, bądź ośrodków przemysłowych. Smog tworzony jest przez zanieczyszczenia, takie jak: pyły i gazy pochodzące z zakładów przemysłowych, spalin samochodowych i produkty ich przemian (chem., fotochem.) w warunkach inwersji temperatury. Tworzenie się smogu wiąże się ściśle z bezwietrzną pogodą oraz dużą wilgotnością powietrza, które stwarzają warunki dogodne do kumulowania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Szczególnie zagrożone są tereny położone w dolinach bądź innych zagłębieniach terenu.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje smogu: smog fotochemiczny oraz smog kwaśny.

Smog fotochemiczny(utleniający)- powstaje podczas silnego nasłonecznienia; procesom fotochemicznym ulegają tlenki azotu, węglowodory (przeważnie nienasycone -alkeny) i inne składniki spalin (w większości samochodowych). Tworzą się podczas tych przemian reaktywne rodniki. Te z kolei wskutek chemicznych przemian przeobrażają się w związki toksyczne. Są to przeważnie nadtlenki (np. azotan nadtlenku acetylu).

W składzie S.F możemy również znaleźć: O3, CO, NOx, aldehydy, węglowodory aromatyczne.

Smog kwaśny (mgła przemysłowa) - tworzy się w powietrzu silnie zanieczyszczonym (gazy kwaśne: SO2 , CO2 oraz pyły węglowe) oraz wilgotnym. Spotykany jest na obszarach, gdzie mieszkania są ogrzewane węglem lub innymi paliwami stałymi.

Smog stanowi poważne zagrożenie zdrowia ludzi oraz zwierząt, powoduje choroby roślin i uszkodzenia materiałów.

Smog kwaśny wystąpił już w pierwszej połowie ubiegłego wieku: 1930 r. w dolinie Mozy (Belgia) czy w 1948 w Donorze (USA). Najbardziej tragiczny w skutkach był smog w Londynie w 1952 r. W czasie siedmiu dni na skutek smogu (pośrednio bądź bezpośrednio) zmarło 4 tys. osób.

Na terenie polski zjawisko to możemy obserwować m.in. w Krakowie oraz miastach GOP-u.

Smog fotochemiczny po raz pierwszy został zaobserwowany w Los Angeles. Później smog fotochemiczny wystąpił m. in. w Atenach.