Temperatury powietrza na kuli ziemskiej nie są jednakowe. Wpływ na nie ma szereg czynników. Należą do nich m. in.:

  • szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,
  • wysokość nad poziomem morza - wraz z rosnącą wysokością n.p.m. maleje temperatura powietrza,
  • odległość od dużych zbiorników wodnych - im bliżej wybrzeży tym średnie temperatury powietrza są wyższe,
  • prądy morskie - płynące wzdłuż wybrzeży prądy morskie wpływają na temperatury obniżając je, jeśli są prądami zimnymi, lub podnosząc, jeśli są prądami ciepłymi,
  • zachmurzenie - zachmurzenie może wpływać na podwyższenie temperatury powietrza, poprzez zatrzymywanie ciepła przy powierzchni Ziemi w wyniku odbijania się promieniowania cieplnego od dolnej warstwy chmur (dotyczy późnych popołudni i nocy), lub też może powodować niskie temperatury, poprzez nie dopuszczanie promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi (w ciągu dnia).