Częstotliwość opadów na naszej planecie warunkowana jest kilkoma czynnikami. Zależą one między innymi od ciśnienia atmosferycznego, rzeźby terenu, odległości danego miejsca od wybrzeża, kierunków wiatrów, prądów morskich (przez swoją termikę zwiększają bądź zmniejszają intensywność opadów) , lasów, które magazynują wodę, a przez to zwiększają w pewnym stopniu wilgotność oraz gospodarki człowieka. Bardzo wysokie opady odnotowuje się w strefach równikowych niżów, względnie wysokie są też opady na szerokości niżów w strefie umiarkowanej. Jest to spowodowane niskim ciśnieniem, które powoduje, iż wznoszące się powietrze ulega schłodzeniu, co sprzyja skraplaniu się pary wodnej. To zjawisko jest także przyczyna niskich opadów w strefie zwrotnikowej oraz podbiegunowej. Skraplaniu się pary wodnej sprzyjają także wzniesienia, gdyż powodują unoszenie się powietrza i co za tym idzie jego ochłodzenie. Bliskość wybrzeży powoduje iż masy wilgotnego, morskiego powietrza nie tracą wilgoci przemieszczając się na duże odległości. W przypadku obszarów leżących w pobliżu mórz, możliwe jest odczuwanie deficytu wody, jeżeli występujące tam wiatry wieją z wewnątrz lądu.