Najmłodszym polskim parkiem narodowym jest Park Narodowy Ujście Warty. Powstał on w roku 2001 na miejscu istniejącego od roku 1977 rezerwatu przyrody Słońsk oraz Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Jego działalność liczy się od dnia 1 lipca 2001 roku. Parka znajduje się na terenie województwa lubuskiego w historycznie ukształtowanej delcie rzeki Warty. Rzeka ta wpada w tym miejscu do Odry. Powierzchnia parku narodowego to obecnie 7955,86 hektarów a jego otulina to kolejne 10453,99 hektarów. Na terenie parku funkcjonuje infrastruktura umożliwiająca zrozumienie znaczenia parku oraz jego funkcjonowania. Jest to między innymi działające od 1996 roku Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chyrzynie. Jego celem między innymi szeroko pojęta edukacja przyrodnicza. W centrum odbywają się regularnie zajęcia organizowane zarówno dla młodzieży szkolnej jak i akademickiej. Mogą to być zarówno zajęcia zamknięte, odbywające się w laboratorium jak i bardzo ciekawe zajęcia terenowe. Celem tej edukacji jest zrozumienie pojęcia teren podmokły i roli jaką odgrywa w przyrodzie. Młodzież jest uczona jak powinna przebiegać ochrona takich terenów. Podczas nauki organizowane są: pokazy slajdów, wycieczki, zajęcia tematyczne jednodniowe. Dodatkowo uczestnicy mogą wziąć udział w dłuższych formach jak warsztat ekologiczny, obóz ornitologiczny czy praktyka studencka.

Dla zwiedzających park przygotowano szlaki piesze i rowerowe a także dwie ścieżki przyrodnicze. W jednej z nich możemy podpatrzeć określone gatunki ptaków a druga przy dyrekcji parku nosi nazwę "Przyrodniczy Ogród Zmysłów". Dzięki odpowiednim zezwoleniom na terenie parku narodowego dopuszczony jest w wyznaczonych miejscach amatorki połów ryb.

Park powstał głównie z myślą ochrony cennego miejsca lęgowego wielu gatunków ptaków wodnych. Na terenie parku odnotowano: 240 gatunków ptaków, z czego około 160 to gatunki lęgowe, 34 gatunki ssaków i 390 gatunków roślin naczyniowych.