Ruch obiegowy Ziemi ( inaczej ruch postępowy) polega na okrążaniu Słońca przez planetę po eliptycznej orbicie. Jedno pełne okrążenie zajmuje Ziemi 365 dni, 5 godzin, 48 minut i 45,9 sekund, czyli 1 rok. Ponieważ ludzie przyjęli trwanie roku na 365, co cztery lata dokłada się pozostałą część z której powstaje jeden pełny dzień. Zostaje on uwzględniony w lutym, stąd w roku przestępnym mamy wówczas 29 a nie 28 dni. Ponieważ orbita ziemska ma kształt owalny, podczas swojej drogi wokół Słońca znajduje się w różnej od niego odległości:

  • najdalej - ok. 4 - 5 lipca,
  • najbliżej - ok. 2 - 3 styczeń.

Skutkiem tego ruchu przy stałym nachyleniu osi Ziemi a stosunku do płaszczyzny ekliptyki, które wynosi 66°33', jest zróżnicowany kąt padania promieni słonecznych na płaszczyznę planety w zależności od szerokości geograficznej. Wynikiem jest występowanie pór roku. Pierwsze dni astronomicznych pór roku wyznaczają następujące daty:

  • 21 III - wiosna,
  • 22 VI - lato,
  • 23 IX - jesień,
  • 22 XII - zima.