Ruch obrotowy (wirowy) Ziemi polega na wykonaniu jednego pełnego obrotu planety wokół własnej osi, który trwa 23 godzin 56 minut oraz 4,1 sekundy. Jego kierunek jest odwrotny do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Jego następstwami są następujące zjawiska:

 • występowanie pór dnia (noc i dzień),
 • pozorna wędrówka Słońca po sklepieniu niebieskim,
 • odchylenie w prawo na półkuli północnej i w lewo na półkuli południowej toru swobodnie spadających ciał
 • odchylenia kierunku płynięcia prądów morskich,
 • odchylenia kierunku stałych wiatrów - pasatów.

Na podstawie dobowej zmiany oświetlenia półkuli wschodniej i zachodniej, wprowadzono rachubę czasu. Istnieje kilka rodzajów czasu:

  • czas strefowy - jest to czas ustalana dla poszczególnych stref w zależności od odległości od południka 0°,
  • czas uniwersalny (UT) - czas południka 0°,
  • czas urzędowy - ustalony dla danego obszaru, np. dla terytorium danego państwa.