Współrzędne geograficzne to długość i szerokość geograficzna mierzone w stopniach, minutach i sekundach. Początkiem układu współrzędnych geograficznych jest przecięcie się południka zerowego (Greenwich) z równikiem, znajdujące się na południowy zachód od wybrzeży Afryki.

Jeden stopień (°) to 60 minut ('), a jedna minuta to 60 sekund (").

Tradycyjnie, stopnie były rozdzielane do minut (1/60 stopnia, oznaczana przez ′ albo "m") i sekund (1/60 minuty, oznaczany przez ″ albo "s"). Jest kilka formatów dla stopni, wszystkie one mają podobny porządek:

* DMS[1] Stopnie:Minuty:Sekundy (49° 30' 00" - 49d 30m 00s)

* DM Stopnie:Minuty (49° 30.0' - 49d 30.0m)

* DD Stopnie Dziesiętne (49.5000° - 49.5000d), w ogóle z 4 dziesiętnymi liczbami [2] 

* DMF Stopnie Setne zwane miaromiernymi (490.50000°).