Gwiazdą nazywamy ciało niebieskie , które świeci swoim światłem. Słońce to również gwiazd, właściwie największa z gwiazd. Planeta Ziemia i inne 8 znanych planet, a wiec: ciał niebieskich świecących światłem odbitym od gwiazdy. Z kolei satelita jest ciałem niebieskim, który krąży po orbitach dookoła większości planet. Naturalny satelita ziemski jest nazywany Księżycem. Cały Układ Słoneczny to zbiór 9 planet poruszających się dookoła Słońca. Ziemia to trzeci planeta wewnętrzna licząc od Słońca . Ziemia porusza się wokół Słońca, a tym samym kręci się dookoła swojej osi. Ruch obrotowy Ziemi ma kierunek z zachodu ku wschodowi. Wszystkie punkty na naszej planecie z wyjątkiem dwóch biegunów kreślą w ciągu 24 godzin okręgi porównywalne z obwodem równoleżników gdzie leżą.

Dowody na to że Ziemia wykonuje ruch wirowy to:

* Wahadło FOUCAULTA a więc przyrząd który został zbudowany przez pana Foucaulta w roku 1851 aby udowodnić ruch obrotowy ziemi . Foucalt stwierdził, iż płaszczyzny wahania wahadła mają inne położenie niż kierunki na naszej ziemi. Wahadło Foucalta wykorzystuje zasadę bezwładności , ale nie jest w stanie bez przyczyn naruszać płaszczyzn wahań jeśli widać jakieś zmiany w stosunku do powierzchni ziemi , wniosek taki iż to nasza planeta zmienia swoje położenie obracając się dookoła swojej osi .

* Odkrycie występowania siły odśrodkowej, o największej sile na równiku ziemi, która to siła powoduje spłaszczenie bryły ziemi. Kształt planety Ziemi a więc kula spłaszczona na biegunach inaczej można uznać-geoida. To oznacza że jest różnica pomiędzy długością promienia równikowego (6378 km), a promieniem biegunowym o długości 6357 km Całe spłaszczenie planety jest związane z ruchu obrotowego Ziemi.

* Wschodnie odchylanie wszystkich ciał które spadają swobodnie rzucone. Każdy przedmiot w momencie spadania, ma zmianę położenia na wschód na każdej odległość -2 cm gdy spada 100 metrów.

* Siła Coriolisa - jej wynalazcą jest Coriolis, siła która nadaje ciału poruszającemu się dodatkowe przyśpieszenie to dzięki niej kierunek wiatrów czy na przykład prądów morskich ulęga częściowemu odchyleniu od swojego pierwotnego ruchu, i tak na północ od równika w prawo zaś na i południu od równika odchylenie w lewo.

Następstwami ruchu obrotowego Ziemi są:

* Następstwo nocy oraz dnia w rytmie dobowym. Podczas kiedy Ziemia obraca się dookoła własnej osi oraz wokół Słońca to promienie słońca zawsze mogą oświetlać tylko jedną połowę planety Ziemia, i wówczas ta półkula ma dzień.

* Prędkość liniowa na zmiennej szerokości geograficznej jest różna, maksymalna prędkość jest na równiku a zerowa prędkość na 2 biegunach. Natomiast szybkość kątowa może być ta sama w każdym miejscu poza biegunami.

* Widoczna na ziemi, lecz tylko pozornie wędrówka Słońca po całym nieboskłonie, dlatego można zaobserwować dzienny obrót całej sfery nieba dookoła osi niebieskiej, do tego zauważalny ruch całego sklepienia niebieskiego ale odwrotnie niż kręci się Ziemia. Zarówno oś ziemi jak i oś niebieska nakładają się na siebie dlatego mamy związek pomiędzy niebieskim układem ( godzinnym) oraz układem współrzędnych na ziemi.