I zasada dynamiki (zasada bezwładności):

Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

II zasada dynamiki:

Ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m 

III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji):

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie: FAB = - FBA. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Układy inercjalne

Jest to układ odniesienia związany z ciałem, na które nie działają żadne siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą. Układ inercjalny pozostaje w spoczynku lub porusza się ze stałą prędkością po linii prostej.

Pęd

Pęd jest to wielkość wektorowa, o kierunku i zwrocie takim jak wektor prędkości. Wartość pędu wynosi p = mu, a jednostką jest [kg×m/s].

Popęd siły

To wielkość mówiąca, jak zmienia się siła w jednostce czasu: p = FDt 

Zasada zachowania pędu w układach inercjalnych

W układach inercjalnych, czyli takich, na które nie działają żadne siły zewnętrzne, lub działające siły się równoważą, całkowity pęd układu, który jest sumą pędów wszystkich ciał, nie zmienia się w czasie.

Tarcie

Jest to siła związana z nierównością powierzchni, przeciwdziałająca wzajemnemu ślizganiu się ciał. Tarcie ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu, ale przeciwny zwrot. Jego wartość jest proporcjonalna do siły nacisku, jaką wywiera ciało na podłoże: T = fN. f jest to współczynnik tarcia, zależny od rodzaju powierzchni stykających się.

Współczynnik tarcia statycznego

Współczynnik tarcia statycznego jest to stosunek siły, jaką trzeba przyłożyć, aby poruszyć ciało nieruchomo leżące na danej powierzchni, do siły nacisku, jaką wywiera to ciało: f = F/N. Współczynnik tarcia statycznego dla danej powierzchni jest stały.

Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa jest to siła powodująca zakrzywienie toru ruchu ciał. Działa ona w kierunku środka okręgu i jest przyłożona do ciała poruszającego się po okręgu. Siła dośrodkowa nie zmienia wartości prędkości, tylko jej kierunek: Fr = mu2/r

I zasada dynamiki (zasada bezwładności):

Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

II zasada dynamiki:

Ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m 

III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji):

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie: FAB = - FBA. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Układy inercjalne

Jest to układ odniesienia związany z ciałem, na które nie działają żadne siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą. Układ inercjalny pozostaje w spoczynku lub porusza się ze stałą prędkością po linii prostej.

Pęd

Pęd jest to wielkość wektorowa, o kierunku i zwrocie takim jak wektor prędkości. Wartość pędu wynosi p = mu, a jednostką jest [kg×m/s].

Popęd siły

To wielkość mówiąca, jak zmienia się siła w jednostce czasu: p = FDt 

Zasada zachowania pędu w układach inercjalnych

W układach inercjalnych, czyli takich, na które nie działają żadne siły zewnętrzne, lub działające siły się równoważą, całkowity pęd układu, który jest sumą pędów wszystkich ciał, nie zmienia się w czasie.

Tarcie

Jest to siła związana z nierównością powierzchni, przeciwdziałająca wzajemnemu ślizganiu się ciał. Tarcie ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu, ale przeciwny zwrot. Jego wartość jest proporcjonalna do siły nacisku, jaką wywiera ciało na podłoże: T = fN. f jest to współczynnik tarcia, zależny od rodzaju powierzchni stykających się.

Współczynnik tarcia statycznego

Współczynnik tarcia statycznego jest to stosunek siły, jaką trzeba przyłożyć, aby poruszyć ciało nieruchomo leżące na danej powierzchni, do siły nacisku, jaką wywiera to ciało: f = F/N. Współczynnik tarcia statycznego dla danej powierzchni jest stały.

Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa jest to siła powodująca zakrzywienie toru ruchu ciał. Działa ona w kierunku środka okręgu i jest przyłożona do ciała poruszającego się po okręgu. Siła dośrodkowa nie zmienia wartości prędkości, tylko jej kierunek: Fr = mu2/r

I zasada dynamiki (zasada bezwładności):

Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

II zasada dynamiki:

Ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m 

III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji):

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie: FAB = - FBA. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Układy inercjalne

Jest to układ odniesienia związany z ciałem, na które nie działają żadne siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą. Układ inercjalny pozostaje w spoczynku lub porusza się ze stałą prędkością po linii prostej.

Pęd

Pęd jest to wielkość wektorowa, o kierunku i zwrocie takim jak wektor prędkości. Wartość pędu wynosi p = mu, a jednostką jest [kg×m/s].

Popęd siły

To wielkość mówiąca, jak zmienia się siła w jednostce czasu: p = FDt 

Zasada zachowania pędu w układach inercjalnych

W układach inercjalnych, czyli takich, na które nie działają żadne siły zewnętrzne, lub działające siły się równoważą, całkowity pęd układu, który jest sumą pędów wszystkich ciał, nie zmienia się w czasie.

Tarcie

Jest to siła związana z nierównością powierzchni, przeciwdziałająca wzajemnemu ślizganiu się ciał. Tarcie ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu, ale przeciwny zwrot. Jego wartość jest proporcjonalna do siły nacisku, jaką wywiera ciało na podłoże: T = fN. f jest to współczynnik tarcia, zależny od rodzaju powierzchni stykających się.

Współczynnik tarcia statycznego

Współczynnik tarcia statycznego jest to stosunek siły, jaką trzeba przyłożyć, aby poruszyć ciało nieruchomo leżące na danej powierzchni, do siły nacisku, jaką wywiera to ciało: f = F/N. Współczynnik tarcia statycznego dla danej powierzchni jest stały.

Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa jest to siła powodująca zakrzywienie toru ruchu ciał. Działa ona w kierunku środka okręgu i jest przyłożona do ciała poruszającego się po okręgu. Siła dośrodkowa nie zmienia wartości prędkości, tylko jej kierunek: Fr = mu2/r

I zasada dynamiki (zasada bezwładności):

Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

II zasada dynamiki:

Ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m 

III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji):

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie: FAB = - FBA. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Układy inercjalne

Jest to układ odniesienia związany z ciałem, na które nie działają żadne siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą. Układ inercjalny pozostaje w spoczynku lub porusza się ze stałą prędkością po linii prostej.

Pęd

Pęd jest to wielkość wektorowa, o kierunku i zwrocie takim jak wektor prędkości. Wartość pędu wynosi p = mu, a jednostką jest [kg×m/s].

Popęd siły

To wielkość mówiąca, jak zmienia się siła w jednostce czasu: p = FDt 

Zasada zachowania pędu w układach inercjalnych

W układach inercjalnych, czyli takich, na które nie działają żadne siły zewnętrzne, lub działające siły się równoważą, całkowity pęd układu, który jest sumą pędów wszystkich ciał, nie zmienia się w czasie.

Tarcie

Jest to siła związana z nierównością powierzchni, przeciwdziałająca wzajemnemu ślizganiu się ciał. Tarcie ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu, ale przeciwny zwrot. Jego wartość jest proporcjonalna do siły nacisku, jaką wywiera ciało na podłoże: T = fN. f jest to współczynnik tarcia, zależny od rodzaju powierzchni stykających się.

Współczynnik tarcia statycznego

Współczynnik tarcia statycznego jest to stosunek siły, jaką trzeba przyłożyć, aby poruszyć ciało nieruchomo leżące na danej powierzchni, do siły nacisku, jaką wywiera to ciało: f = F/N. Współczynnik tarcia statycznego dla danej powierzchni jest stały.

Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa jest to siła powodująca zakrzywienie toru ruchu ciał. Działa ona w kierunku środka okręgu i jest przyłożona do ciała poruszającego się po okręgu. Siła dośrodkowa nie zmienia wartości prędkości, tylko jej kierunek: Fr = mu2/r

I zasada dynamiki (zasada bezwładności):

Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

II zasada dynamiki:

Ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m 

III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji):

Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie: FAB = - FBA. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Układy inercjalne

Jest to układ odniesienia związany z ciałem, na które nie działają żadne siły zewnętrzne lub działające siły się równoważą. Układ inercjalny pozostaje w spoczynku lub porusza się ze stałą prędkością po linii prostej.

Pęd

Pęd jest to wielkość wektorowa, o kierunku i zwrocie takim jak wektor prędkości. Wartość pędu wynosi p = mu, a jednostką jest [kg×m/s].

Popęd siły

To wielkość mówiąca, jak zmienia się siła w jednostce czasu: p = FDt 

Zasada zachowania pędu w układach inercjalnych

W układach inercjalnych, czyli takich, na które nie działają żadne siły zewnętrzne, lub działające siły się równoważą, całkowity pęd układu, który jest sumą pędów wszystkich ciał, nie zmienia się w czasie.

Tarcie

Jest to siła związana z nierównością powierzchni, przeciwdziałająca wzajemnemu ślizganiu się ciał. Tarcie ma kierunek zgodny z kierunkiem ruchu, ale przeciwny zwrot. Jego wartość jest proporcjonalna do siły nacisku, jaką wywiera ciało na podłoże: T = fN. f jest to współczynnik tarcia, zależny od rodzaju powierzchni stykających się.

Współczynnik tarcia statycznego

Współczynnik tarcia statycznego jest to stosunek siły, jaką trzeba przyłożyć, aby poruszyć ciało nieruchomo leżące na danej powierzchni, do siły nacisku, jaką wywiera to ciało: f = F/N. Współczynnik tarcia statycznego dla danej powierzchni jest stały.

Siła dośrodkowa

Siła dośrodkowa jest to siła powodująca zakrzywienie toru ruchu ciał. Działa ona w kierunku środka okręgu i jest przyłożona do ciała poruszającego się po okręgu. Siła dośrodkowa nie zmienia wartości prędkości, tylko jej kierunek: Fr = mu2/r