Jeżeli naczynia zostaną połączone w taki sposób, że będzie możliwy swobodny przepływ cieczy z jednego do drugiego, wtedy o takich naczyniach mówi się naczynia połączone.

W sytuacji, gdy napełnimy oba naczynia taką samą cieczą czyli cieczą jednorodną to ustali się jednakowy jej poziom w naczyniach, niezależnie od ich kształtu. Ciśnienie w cieczy będzie równe.

Ustala się więc stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny równowagi, a jego warunkiem jest, aby ciśnienia hydrostatyczne w obu naczyniach były takie same.

Ciśnienie hydrostatyczne zależy od rodzaju cieczy czyli od jej gęstości, od wysokości słupa cieczy oraz od wartości przyspieszenia ziemskiego. Na słup cieczy bowiem również działa siła ciężkości. Nie będzie natomiast zależało od rozmiarów naczynia i jego kształtu.

W naszym otoczeniu znajduje się wiele urządzeń i systemów wykorzystujących prawo naczyń połączonych.

Najprostszy przykład to czajnik. Podczas jego napełniania poziom wody w czajniku i w dzióbku utrzymuje się zawsze na tym samym poziomie.

Na podobnej zasadzie działa sieć wodociągowa, dostarczająca wodę do naszych mieszkań. Jest to możliwe dzięki budowie tzw. wieży ciśnień.

Sama natura stworzyła naczynia połączone, są nimi studnie artezyjskie. Znajdują się one również na terenie naszego kraju, na obszarze Mazowsza. Z wykonywanych otworów odwiertowych następuje samoistny wytrysk wody.

Z kolejnymi naturalnymi naczyniami mamy do czynienia w złożach ropy naftowej.