Mars to jedna z planet Układu Słonecznego. Zalicza się ją do planet ziemiopodobnych, i bardzo możliwe, że dawniej bardzo przypominała Ziemię. Jest to planeta znajdująca się na czwartym miejscu pod względem odległości od Słońca, niewiele dalej niż Ziemia. Również doba na Marsie jest bardzo podobne do doby na Ziemi, jest tylko trochę dłuższa (o około 38 minut). Mars obiega Słońce w okresie około dwa razy dłuższym od Ziemi. Orbita Marsa jest dodatkowo bardzo wydłużona, co powoduje, iż planeta jest na przemian w dość znacznej odległości od Słońca lub bardzo blisko niego. Powoduje to, że w ciągu marsjańskiego roku średnia temperatura zmienia się od 22 do 120°C, a więc znacznie bardziej, niż w przypadku Ziemi.

Najbardziej charakterystyczną cechą Marsa jest jego kolor - czerwonobrunatny. Z tego powodu Mars nazywany jest Czerwoną Planetą. Powierzchnia Marsa jest ukształtowana przez skały i pył w liczne wąwozy, góry, kratery i równiny, występują na nim białe czapy polarne oraz chmury. Jednak atmosfera Marsa jest znacznie rzadsza od Ziemskiej, i zawiera liczne trujące gazy. Prawdopodobnie dawniej atmosfera Marsa przypominała Ziemską, jednak z powodu zmian w polu magnetycznym planety, przestała ona być chroniona przed promieniowaniem kosmicznym (wiatrem słonecznym). Spowodowało to "wywiewanie" atmosfery Marsa, wyparowanie wody i powstanie w atmosferze rzadkich, trujących gazów. Mars jest bardzo dobrym przykładem na to, jak ważne dla naszej planety jest pole magnetyczne.

Ukształtowanie powierzchni Marsa wskazuje, iż zostało ono ukształtowane w wyniku takich samych procesów jak powierzchnia Ziemi: wietrzenie, działanie wody, zlodowacenia, a także procesy wulkaniczne. Na tej suchej planecie były rzeki, niektóre o szerokości kilkudziesięciu kilometrów, jeziora i, prawdopodobnie, morza. Istniały tam również, podobnie jak na Ziemi, pory roku, okresy cieplejszych wiatrów (obserwowane nawet dziś). W okresach zimowych na Marsie tworzą się czapy lodowe, w okolicach biegunów.

Mimo bardzo podobnych warunków do tych, jakie panują na Ziemi, nie wygląda na to, aby na Marsie kiedykolwiek ukształtowało się życie. Jak do tej pory nie znaleziono żadnych śladów na istnienie na Czerwonej Planecie związków chemicznych wskazujących na to, że mogły się tam rozwinąć organizmy żywe. Na przełomie XIX - XX wieku, kiedy Mars nie był jeszcze dokładniej poznany, nazywano niektóre elementy jego ukształtowania "kanałami", a ciemniejsze obszary, zmieniające się okresowo, uważano za roślinność. Dziś już wiadomo, że obszary te to odkryte spod czerwonego pyłu skały, a kanały to jedynie złudzenie optyczne. Istnieją jednak opinie, że na Marsie mogło istnieć, a być może istnieje nadal, prymitywne życie: bakterie.

Pod wieloma względami Mars jest wyjątkową planetą. Na jego powierzchni znajduje się największa góra w Układzie Słonecznym - Olympus Mons, o wysokości ponad 24 tys. metrów i średnicy podstawy 550 kilometrów. Tak wielka góra zajęła by na Ziemi obszar wielkości prawie całej Polski. Innym charakterystycznym miejscem na Marsie jest system wąwozów i kanionów Valles Marineris. Rozciąga się ona na ponad 4000 km. i ma głębokość 2000 - 7000 metrów. Mars przeżył także zderzenie z olbrzymią planetoidą - na jego powierzchni jest krater o średnicy 2000 km., nazywany Hellas Planitia

Ponieważ Mars jest tak blisko Ziemi, ludzie mają możliwość bardzo dokładnie go poznać. Zaawansowane technologie umożliwiły wysyłanie w kosmos różnych sond, które mogą badać atmosferę oraz powierzchnię Czerwonej Planety. Pierwsza sonda, Mariner 4, do Marsa dotarła w 1965 roku. Następnie wysłano w jego kierunku dwie kolejne sondy: Viking 1 oraz Viking 2. Po długiej przerwie, ponad 20 - letniej, na Marsa doleciała kolejna sonda: Pathfinder, która miała wylądować na Czerwonej Planecie i pobrać próbki skał do analizy. Sonda Pathfinder wylądowała na Marsie 4 lipca 1997 roku (w Święto Niepodległości w USA). Sonda ta, wraz z lądownikiem Microroverem, była cudem współczesnej techniki, na jej pokładzie znajdowały się bardzo zaawansowane urządzenia pomiarowe. Cała wyprawa była bardzo kosztowna, więc bezpieczne lądowanie było kluczowym momentem. Na szczęście prawie wszystko przebiegło sprawnie, i Microrover mógł pobrać do analizy próbki z pobliża lądownika. Sonda zbadała także zawartość marsjańskiej atmosfery, a także przeprowadziła pomiary temperatury i ciśnienia na planecie. Dane zebrane przez naukowców wskazują na możliwość istnienia na marsie pierwotnych form życia, jednak wciąż nie znaleziono dokładnych śladów jakichkolwiek organizmów.

Śladów życia szuka się również w meteorytach, które spadły na Ziemię. W kilku z nich udało się znaleźć pewne ślady pierwotnych form życia, jednak dane te są wciąż niejednoznaczne i trudno powiedzieć, czy na Czerwonej Planecie istniało kiedyś życie. Wydaje się jednak, że planeta ta nadawała się kiedyś do powstania na niej organizmów żywych.

Przykład Marsa pokazuje, jak wiele czynników musiało się zgrać, aby na Ziemi mogły powstać życie tak złożone organizmy jak człowiek.