Poniżej zamieszczono listę kwasów nieorganicznych, z podziałem na tlenowe i beztlenowe:

 1. kwasy beztlenowe:
  • bromowodorowy, HBr. Sole: bromki
  • chlorowodorowy (solny), HCl. Sole: chlorki
  • cyjanowodorowy, HCN. Sole: cyjanki
  • fluorowodorowy, HF. Sole: fluorki
  • jodowodorowy, HI. Sole: jodki
  • siarkowodorowy, H2S. Sole: siarczki
 1. kwasy tlenowe
  • arsenowy(III), H3AsO3. Sole: arseniany(III)
  • arsenowy(V), H3AsO4. Sole: arseniany(V)
  • azotowy(III), HNO2. Sole: azotany(III)
  • azotowy(V), HNO3. Sole: azotany(V)
  • borowy, H3BO4. Sole: borany
  • chlorowy(I), HClO. Sole: chlorany(I)
  • chlorowy(III), HClO2. Sole: chlorany(III)
  • chlorowy(V), HClO3. Sole: chlorany(V)
  • chlorowy(VII), HClO4. Sole: chlorany(VII)
  • chromowy, H2CrO4. Sole: chromiany
  • dichromowy, H2Cr2O7. Sole: dichromiany
  • fosforowy(III), H3PO3. Sole: fosforany(III)
  • fosforowy(V), H3PO4. Sole: fosforany(V)
  • metafosforowy(III), HPO2. Sole: metafosforany(III)
  • metafosforowy(V), HPO3. Sole: metafosforany(V)
  • pirofosforowy(III), H4P2O5. Sole: pirofosforany(III)
  • pirofosforowy(V), H4P2O7. Sole: pirofosforany(V)
  • krzemowy, H2SiO3. Sole: krzemiany
  • ortokrzemowy, H4SiO4. Sole: ortokrzemiany
  • manganowy(VI), H2MnO4. Sole: manganiany(VI)
  • manganowy(VII), HMnO4. Sole: manganiany(VII)
  • siarkowy(IV), H2SO3. Sole: siarczany(IV)
  • siarkowy(VI), H2SO4. Sole: siarczany(VI)
  • tiosiarkowy, H2S2O2. Sole: tiosiarczany
  • disiarkowy(VI), H2S2O7. Sole: disiarczany(VI)
  • węglowy, H2CO3. Sole: węglany