Dawkę śmiertelną średnią LD50 stosuje się, aby porównać toksyczność różnych substancji - im mniejsza wartość LD50 danej substancji, tym silniejszą jest ona trucizną.