Tlenki można podzielić na cztery grupy ze względu na ich charakter chemiczny 

Tlenki zasadowe

- reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami. Te, które rozpuszczają się w wodzie tworzą wodorotlenki, a ich roztwory wodne mają odczyn zasadowy.

Np. K2O - tlenek potasu

K2O + H2O → 2 KOH 

K2O + 2 HCl → 2 KCl + H2O

K2O + NaOH → brak reakcji

Tlenki kwasowe

- reagują z zasadami, a nie reagują z kwasami. Te, które rozpuszczają się w wodzie tworzą kwasy, a ich roztwory wodne mają odczyn kwasowy.

Np. SO3 - tlenek siarki (VI)

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + HCl → brak reakcji

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

Tlenki amfoteryczne

- reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami. Zazwyczaj nie reagują z wodą, więc ich roztwory wodne są obojętne.

Np. Al2O3 - tlenek glinu

Al2O3 + H2O → brak reakcji

Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O

Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 Na[Al(OH)4]

Tlenki obojętne

- nie reagują ani z wodą, ani z kwasami, ani z zasadami.

Np. CO - tlenek węgla (II)

CO + H2O → brak reakcji

CO + HCl → brak reakcji

CO + NaOH → brak reakcji

Wykaz ważniejszych tlenków

Tlenki zasadowe

Tlenki kwasowe

Tlenki amfoteryczne

Tlenki obojętne

Tlenki litowców, tlenki berylowców (oprócz Be), MnO, CrO

CO2, P4O10, P4O6, N2O3, CrO3, Mn2O7, NO2, N2O5, SO2, SO3, Cl2O, ClO2, Cl2O7

ZnO, CuO, MnO2, Al2O3

As2O3, As2O5, PbO, SnO, SnO2, Sb2O3, Sb2O5

NO, CO