Metody otrzymywania tlenków:

1. Reakcja pierwiastka z tlenem: 4Al + 3O2 →2Al2O3

Mg + O2→MgO,

S + O2→ SO2;

2.Reakcja utleniania niższych tlenków: 2SnO + O2→ 2SnO2

SO2 + O2→ SO3,

CO + O2→ CO3;

3. Reakcja redukcji wyższych tlenków: 2SnO + O2→ 2SnO2

CO2 + C→ 2CO,

CO2 + Mg→ MgO + CO;

4. Reakcja rozkładu termicznego soli: CaCO3→ CaO + CO2,

MgSO3→ MgO + SO2;

5. Reakcja rozkładu wodorotlenków: Cu(OH)2→ CuO + H2O,

Fe(OH)2→ FeO + H2O;

6. Reakcja utleniania związków chemicznych: CH4 + 2O2→CO2+ 2H2O,

4NH3 + 5O2→ 4NO + 6H2O;

7. Reakcja rozkładu wyższych tlenków na niższe: N2O3→NO + NO2

2H2O2→ 2H2O + O2;

8. Reakcja nietrwałych kwasów tlenowych: H2CO3→ H2O + CO2;

H2SO3→H2O + SO2;

Reakcje, którym ulegają tlenki:

Tlenki mogą reagować z różnymi związkami chemicznymi dając różnorodne produkty.

1. Tlenek kwasowy + woda→ kwas tlenowy;

2. Tlenek kwasowy + zasada→ sól;

3. Tlenek zasadowy + woda→ wodorotlenek;

4. Tlenek zasadowy + kwas→ sól;

5. Tlenek kwasowy + tlenek zasadowy→ sól