Właściwości:

Powietrze jest gazem:

- bezwonnym;

- bezbarwnym;

- bez smaku;

- ulega sprężeniu, rozprężeniu, skropleniu;

- nie przewodzi prądu.

Skład procentowy powietrza:

- 78%- azot;

- 21%- tlen;

- 1%- dwutlenek węgla, argon, wodór, para wodna,  zanieczyszczenia.