Atomy, gdy tworzą wiązanie dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego. Energię wiązania chemicznego to niezbędna energia, którą należy dostarczyć w celu rozerwania jednego mola wiązań.

Rodzaje wiązań:

1. Wiązanie atomowe to trwałe połączenie dwóch atomów niemetali tego samego pierwiastka np. Cl2, F2, I2, O2, H2.

2.Wiązanie kowalencyjne powstaje w wyniku uwspólnienia elektronów walencyjnych pochodzących od obydwu atomów. Różnica elektroujemności pomiędzy atomami musi być różna od 0.

3. Wiązanie atomowe spolaryzowane - powstaje wówczas, gdy łączą się ze sobą atomy pierwiastków różniących się rozmiarami i ilością powłok. Występuje w cząsteczkach: HCl, HI, H2O, H2S,

4. Wiązanie jonowe- to połączenie atomów o dużej różnicy w elektroujemności. Jeden z atomów tworzących wiązanie ma nadmiar ładunku ujemnego i staje się ujemnie naładowanym anionem, zaś drugi ma nadmiar ładunku dodatniego i staje się dodatnio naładowanym kationem. Wyniku. Przykładowe cząsteczki z wiązaniem jonowym: KBr, MgO, Na2S.

5. Wiązanie koordynacyjne- polega na uwspólnieniu elektronów między dwoma atomami pochodzących od jednego z atomów. Przykładowe cząsteczki zawierające wiązanie koordynacyjne to: H2SO4, H3PO4, H2SO3, HClO2.

6. Wiązanie wodorowe- nie powstaje ono w wyniku wymiany elektronów. To bardziej oddziaływanie. Jest znacznie słabsze niż typowe wiązania.