1. Pogląd Arystotelesa
  • Materia jest ciągła i jednolita.
 1. Pogląd Demokryta
  • Materia składa się z bardzo małych cząstek niepodzielnych- atomów i próżni.

Pogląd Demokryta, który był bliższy prawdziwemu podziałowi materii, został wyparty przez pogląd Arystotelesa, gdyż był on bardziej znaczącym człowiekiem w tamtych czasach i bardziej liczono się z jego zdaniem.

 1. Teoria atomistyczno- molekularna Daltona- (początek XIX wieku)
  • Materia zbudowana jest z trwałych, niepodzielnych atomów.

Odkrycie promieniowania rentgenowskiego oraz zjawiska promieniotwórczości potwierdziły złożoną budowę wewnętrzną atomu.

 • Odkrycie elektronu przez Thomsona w 1896 roku, następnie jądra komórkowego, protonu i neutronu.
 1. Modele budowy atomu:

a). Model Thomsona- według niego atom to kula elektryczności dodatniej, w której tylko gdzie- niegdzie rozmieszczone były elektrony- (często nazywany też potocznie "ciasto z rodzynkami")

b). Model planetarny Rutherorda- 1911 rok.- według niego w atomie znajduje się dodatnio naładowane jądro, w którym skoncentrowana jest prawie cała masa atomu, natomiast dookoła jądra po odpowiednich torach krążą elektrony.

00029113.jpg 

c). Dwoista natura światła oraz dwoista natura elektronów (de Broglie zauważył, że elektrony raz zachowują się jak cząstki, a innym razem jak fale) dały podstawę do powstania kwantowo- mechanicznego modelu budowy atomu. Według de Broglie atom zbudowany jest z dodatniego jądra otoczonego chmurą elektronową.

00029114.jpg

 • Bardziej zaciemnione pole jest miejscem, gdzie jest bardziej prawdopodobne spotkanie elektronu.

Źródło: Chemia - podręcznik dla liceów- WSiP - Elektrony w atomach