Wodorotlenek sodu

1. wzór sumaryczny

NaOH

2. wzór strukturalny

Na – O – H

3. otrzymywanie

a) 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2^

b) Na2O + H2O → 2 NaOH

4. właściwości

- substancja stała

- krystaliczna

- barwy białej

- higroskopijna

- dobrze rozpuszczalna w wodzie

- występuje w postaci granulek

- wchodzi w reakcję ze szkłem

5. zastosowanie

służy do wyrobu:

- mydła

- środków piorących

- celulozy

- papieru

- jedwabiu

- barwników

- stosowany w laboratoriach chemicznych jako odczynnik

Wodorotlenek potasu

1. wzór sumaryczny

KOH

2. wzór strukturalny

K – O – H

3. otrzymywanie

a) 2K + 2H2O → 2KOH + H2^

b) K2O + H2O → 2 KOH 

4. właściwości

- substancja stała

- barwy białej

- rozpuszczając się w wodzie wydziela ciepło

- stężony roztwór jest żrący

- substancja higroskopijna

5. zastosowanie

- służy do wyrobu mydła

- wykorzystywany jako środek bielący

- pochłania gazy, np. CO2 z powietrza

Wodorotlenek wapnia

1. wzór sumaryczny

Ca(OH)2

2. wzór strukturalny

O - H

Ca

O - H

3. otrzymywanie

a) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2^

b) CaO + H2O → Ca(OH)2

4. właściwości

a) CaO (wapna  palonego)

- substancja stała

- gęsta

- higroskopijna

- żrąca

b) Ca(OH)2 (wapna gaszonego)

- słabo rozpuszczalne w wodzie

- jego zawiesina opada na dno

- stężony roztwór jest żrący

- gęsty

- bielący

5. zastosowanie