1. METODA

1.1.  ZAPIS OGÓLNY

KWAS + ZASADA → SÓL + WODA (H2O)

1.2.  ZAPIS CZĄSTECZKOWY

np. SIARCZAN (VI) SODU

H2SO42NaOH → Na2SO42H2O

1.3.  ZAPIS JONOWY

2H++SO42- + 2Na++2OH- → 2Na++SO42- + 2H2O

2H+ + 2OH- → 2H2O

2. METODA

2.1.  ZAPIS OGÓLNY

METAL + KWAS → SÓL + WODÓR ↑ 

2.2.  ZAPIS CZĄSTECZKOWY

np. SIARCZAN (VI) MAGNEZU

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

2.3.  ZAPIS JONOWY

Mg + 2H++SO42- → Mg2++SO42- + H2

Mg + 2H+ → Mg2+ + H2

3. METODA

3.1.  ZAPIS OGÓLNY

TLENEK METALU + KWAS → SÓL + WODA

3.2.  ZAPIS CZĄSTECZKOWY

np. CHLOREK MIEDZI (II)

CuO + 2HCl → MgCl2 + H2O

3.3.  ZAPIS JONOWY

CuO + 2HCl → MgCl2 + H2O