AMEBIOZA - inaczej czerwonka pełzakowata; choroba występująca w krajach Afryki; wywołuje ją pasożyt - ameba czerwona; do zarażenia dochodzi przez niewłaściwą higienę

ANABIOZA - jest to stan, w jakim mogą przebywać zwierzęta, np. podczas niekorzystnych warunków zewnętrznych; obniża się wtedy aktywność życiowa zwierząt do tego stopnia, że mogą one zapaść w sen; jest to stan przejściowy i odwracalny

KONIUGACJA - jest to proces, w którym następuje wymiana materiału genetycznego między dwoma komórkami; nie powiększa on liczby osobników; zachodzi on u jednokomórkowców, np. orzęsków;

OSMOREGULACJA - proces regulowania ciśnienia osmotycznego w komórce; gdy na zewnątrz występuje roztwór hipertoniczny, komórka usuwa wodę; gdy roztwór ją otaczający jest hipotoniczny, komórka pobiera wodę ze swojego wnętrza;

OSMOZA - zjawisko dyfuzji wody przez błonę komórki z roztworu hipotonicznego do komórki; zjawisko to jest charakterystyczne dla organizmów żyjących w słodkich wodach

PELLIKULA - jest to rodzaj błony komórkowej dodatkowo wzmocnionej przez inne twory błoniaste. U niektórych organizmów jest bardzo cienka (np. u sporowców), natomiast u innych może tworzyć różnego typu struktury, na przykład pofalowanie

TAKSJA - jest to rodzaj reakcji organizmu, lub komórek w wyniku zadziałania jakichś bodźców; bodziec taki powoduje najczęściej ruch organizmu lub komórki