W organizmach żywych cały czas zachodzą reakcje biochemiczne. Jedne z nich wymagają dopływu energii (reakcje anaboliczne, reakcje syntezy), a inne jej dostarczają (reakcje rozkładu, kataboliczne). Dlatego też oba rodzaje reakcji są ze sobą sprzężone. Przeprowadzane są one w jednym czasie i identycznym, wodnym środowisku, ale ponieważ dzieje się to w różnych przedziałach (częściach) komórki nie jest to wystarczające do prawidłowego funkcjonowania komórek. Z tego powodu energia uwalniana w reakcji katabolicznej jest przenoszona za pomocą specjalnych nośników energii (tzw. związki wysokoenergetyczne, np. ATP) do miejsc gdzie zachodzą procesy endoenergetyczne. Współzależność obu typów reakcji zależy też od wieku organizmu. W młodym wieku przewagę mają procesy syntezy, u dojrzałych organizmów zachowana jest równowaga między intensywnością anabolizmu, a katabolizmu, a w organizmach starzejących się częściej zachodzą reakcje rozkładu.