Rośliny transgeniczne są to rośliny, do których wprowadzono obcy gen. Dzięki temu można zmieniać wybrane cechy, które następnie są dziedziczone w kolejnych pokoleniach. Po raz pierwszy roślinę zmodyfikowaną genetycznie otrzymano w 1983 r. Był to tytoń.

Hodowla tego typu roślin obniża koszty produkcji, wykorzystuje potencjał biologiczny rośliny i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska,

Badaniami nad zmodyfikowaną roślinnością w Polsce zajmuje się kilka stacji badawczych miedzy innymi Instytut Biochenii i Biofizyki PAN w Warszawie. W Polsce w chwili obecnej prowadzi się kilkanaście projektów badawczych, które dotyczą roślin transgenicznych. Tylko dwa z nich są projektami rodzimymi, pozostałe przeprowadzane są na zamówienie zagranicznych firm. Wśród zleceniodawców jest amerykańska firma Monsanto i niemiecka AgrEvo.

Produkcja i sprzedaż określone są przez przepisy prawne. Od 2001 roku obowiązuje ustawa o zakazie produkcji tych roślin na cele handlowe. Hodowle mogą prowadzić tylko instytuty naukowe w celach badawczych. Jedyną kontrolą czy rośliny są transgeniczne czy nie są badania w laboratoriach specjalistycznych, których w Polsce nie ma.

Do tej pory wyprodukowano transgeniczne odmiany kukurydzy, ryżu, pszenicy, jęczmienia, słonecznika, rzepaku, soi, fasoli, pomidora, ziemniaków, dyni, manioku, orzecha ziemnego, topoli, bawełny, trzciny cukrowej, buraka cukrowego.

Najczęściej genetycznie zmienia się:

-kukurydzę

-rzepak

-tytoń

-pomidory

-ziemniaki

-burak cukrowy

Transgeniczna kukurydza- wprowadzona modyfikacja zwiększyła odporność rośliny na środki chwastobójcze, dodatkowo włączono w jej genom gen wyizolowany z bakterii. Dzięki niemu kukurydza sama produkuje truciznę przeciwko szkodnikom. Posiada również gen oporności na antybiotyk, ampicylinę.

Transgeniczny tytoń -roślina zmodyfikowana jako pierwsza, ma zwiększoną odporność na herbicydy.

Transgeniczna bawełna- w wyniku modyfikacji genetycznej we włóknach bawełny znajduje się niewielka ilość poliestru. Dzięki temu materiał z tego typu roślin ma zwiększoną termoizolację.

Transgeniczne pomidory-o spowolnionym procesie psucia się, w Stanach Zjednoczonych sprzedawane od 1994 roku.

Uzyskano rośliny, które produkują w zwiększonych ilościach niektóre substancje,(np. więcej białka, acylogliceroli, skrobi), rośliny o zmienionej barwie kwiatu (petunia).