MATERIAŁ GENETYCZNY

Kwasy nukleinowe

DNA

Kwas dezoksyrybonukleinowe

RNA

Kwas rybonukleinowy

NUKLEOTYD = CUKIER + RESZTA KWASOWA + ZASADA AZOTOWA

Cukier pięciowęglowy

Dezoksyryboza

Ryboza

Reszta kwasowa

Reszta kwasu fosforowego

Reszta kwasu fosforowego

ZASADY AZOTOWE

Zasady purynowe

Zasady pirymidynowe

Adanina (A)

Guanina (G)

Cytozyna (C)

Tymina (T)

Adanina (A)

Guanina (G)

Cytozyna (C)

Uracyl (U)