Erytrocyty inaczej zwane krwinkami czerwonymi stanowią najliczniejsza grupę komórek tworząca krew. W całym organizmie ludzkim jest ich około 30 bilionów , co się przekłada na około 5 milionów krwinek w 1 cm 3 krwi u kobiet , a u mężczyzn około 5,4 miliona na 1 cm 3. Erytrocyty mają soczewkowaty kształt i są obustronnie wklęśnięte. Ich średnica wynosi około 7 mikronów, o objętości około 60 nm 3, zawierająca w przybliżeniu 30 pikogramów hemoglobiny. Powstają one w szpiku kostnym z komórek zwanych erytroblastami. Po procesie różnicowania w dojrzały erytrocyt, w którym ma miejsce odrzucenie jądra , krwinki przedostają się do krwi obwodowej. Odrzucenie jądra zmniejsza metabolizm komórki, zmniejszając zużycie przez nią tlenu. Komórka taka jest idealna komórka transportującą. Erytrocyty żyją krótko, około 100dni ,po czym niszczone są w śledzionie. Stare krwinki zawierają duże ilości utlenionej hemoglobiny, która uwalniana w śledzionie transportowana jest do wątroby i tam syntetyzowana , natomiast uwolnione żelazo wychwytywane jest zwrotnie do szpiku. Hemoglobina jest podstawowym białkiem budującym erytrocyty. Wraz z woda zapewnia krwince duża elastyczność i możliwość przeciskania się przez naczynia krwionośne o niewielkiej średnicy. Hemoglobina jako czerwony barwnik krwi uczestniczy w przenoszeniu tlenu ponieważ wykazuje silne do niego powinowactwo. Tlen dostarczany jest w płuc do naczyń krwionośnych w tkankach całego organizmy. Erytrocyty transportują także dwutlenek węgla z tkanek do naczyń włosowatych płuc. Stanowi to 30% całego transportu CO2 ,reszta przenoszona jest w postaci jonów wodorowęglanowych. Erytrocyty wraz z zawartą w nich hemoglobiną odpowiedzialne są za utrzymanie stałego pH krwi

Na powierzchni czerwonych krwinek znajdują się specyficzne antygeny (glikoproteiny) które decydują o przynależności do danej grupy krwi. Na ich podstawie wyróżniono cztery grupy ludzkiej krwi :O, A, B ,AB.