Zdrowie, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO - World Health Organization) - to stan całkowitego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności.

Choroba jest to dynamiczna reakcja ustroju na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zaburzeń naturalnego współdziałania narządów i tkanek, a w następstwie - do zaburzeń czynnościowych i zmian organicznych w narządach i całym ustroju;

Klasyfikacja według czynnika wywołującego (choroby zakaźne, urazowe i inne), zaatakowanych układów (choroby nerwowe, płuc i inne) i tym podobne.

(Encyklopedia Popularna PWN)

Działający czynnik chorobotwórczy może wywołać zaburzenia na każdym poziomie strukturalnym organizmu oraz na wszystkich jego etapach rozwoju.

Istnieją różne klasyfikacje chorób:

 1. ze względu na przebieg choroby dzielimy na:
  • choroby o ostrym przebiegu (większość chorób infekcyjnych) - występuje duże nasilenie objawów
  • choroby przewlekłe - objawy nie są tak intensywne lecz długotrwałe
 1. ze względu na etap rozwoju organizmu, w którym wystąpiła choroba:
  • choroby wrodzone - występują już u noworodka
  • choroby nabyte - nabywamy w trakcie życia (rozwoju) pozapłodowego
 1. ze względu na przyczynę choroby (etiologię) - np. choroby genetyczne powstałe wskutek zmian w materiale genetycznym
 2. ze względu na rozprzestrzenianie się procesu chorobowego:
  • choroby ogólnoustrojowe - powodujące zaburzenia różnych układów lub narządów
  • choroby miejscowe - zmiany chorobowe występują tylko w określonych rejonach lub narządach
 1. ze względu na charakter zmian chorobowych:
  • choroby czynnościowe - są przyczyną zmian czynnościowych w określonych rejonach lub narządach organizmu, nie powodując jednocześnie zmian organicznych (np. nerwica)
  • choroby organiczne - są przyczyną zmian organicznych w rejonach lub narządach organizmu (np. zapalenie jakiegoś narządu)

Istnieje jeszcze szereg różnych innych podziałów chorób.