Funkcjonowanie układu oddechowego zależy od:

  • Prawidłowej funkcji mięśni oddechowych - przepony i mięśni międzyżebrowych. W czasie wdechu w wyniku skurczu mięśni oddechowych dochodzi do powiększenia się objętości klatki piersiowej. Płuca na skutek różnicy ciśnień między pęcherzykami płucnymi a powietrzem atmosferycznym napełniają się powietrzem - następuje wdech. Przy wydechu zmniejsza się objętość klatki piersiowej i płuc, a powietrze jest usuwane na zewnątrz - wydech.
  • Ciśnienia panującego na zewnątrz płuc między opłucną płucną a opłucną ścienną wyścielającą klatkę piersiową. Przy normalnym oddechu ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej jest ujemne. Dzięki temu dochodzi nie tylko do rozszerzania elastycznej tkanki płuc i wciągania powietrza, ale również do krążenia krwi i limfy w naczyniach położonych w klatce piersiowej. Obniżenie ciśnienia przy wydechu ułatwia dopływ krwi z żył do prawego przedsionka oraz z żył płucnych do lewego przedsionka serca.
  • Różnicy stężeń gazów w powietrzu atmosferycznym znajdującym się już w pęcherzykach a krwią przepływającą przez naczynia włosowate pęcherzyków. Dzięki temu zachodzi sprawna wymiana tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy powietrzem atmosferycznym i przepływającą przez naczynia włosowate pęcherzyków płucnych krwią. Tlen przenika z krwinek do osocza a następnie do płynu tkankowego i komórek ciała. Dwutlenek węgla przechodzi z komórek do płynu tkankowego, a stamtąd od osocza i krwinek czerwonych.
  • Powierzchni pęcherzyków płucnych, która u człowieka wynosi około 200 cm2, czyli powierzchnia ta jest prawie 100 razy większa od powierzchni ciała.
  • Budowy i prawidłowej funkcji erytrocytów ( krwinek czerwonych)