Człowiek ma 32 zęby stałe

Wyróżniamy:

- 8 siekaczy

- 4 kły

- 8 przedtrzonowców

- 12 trzonowców