1.  Pierwiastki chemiczne to podstawowe składniki chemiczne każdego organizmu. Łączą się one w związki chemiczne lub występują w postaci jonów. 
  2. Wsród związków chemicznych występujących w organizmie wyróżniamy:
  • związki organiczne, do których należą między innymi białka, lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe. Mają szkielet węglowy. 
  • związki nieorganiczne, do których należą między innymi woda i sole mineralne. 

3. Pierwiastki chemiczne dzielimy na:

  • makroelementy - czyli pierwiastki występujące w organizmie w dużych ilościach (stanowią 0,01% lub więcej jego suchej masy). Do nich zaliczamy 11 pierwiastków, z czego 6 z nich nazywamy pierwiastkami biogennymi, ponieważ są one głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy. Są to: wodór, węgiel, tlen, azot, fosfor  oraz siarka.  Pozostałe 5 makroelemntów to: wapń, potas, magnez, chlor sód.
  • mikroelementy - to pierwiastki, które występują w organizmie w bardzo niewielkich ilościach(stanowią mniej niż 0,01% jego suchej masy). Zaliczmy do nich m.in. żelazo, jod, miedź, kobalt, fluor. Pierwiastki te regulują wiele czynności, a także procesów życiowych.