1. Systematyka - nauka która opisuję organizmy, nazywa je, dzieli na grupy i szuka między nimi pokrewieństwa.

 

2. Karol Linneusz - wprowadził podwójne nazewnictwo organizmów po łacinie np. Homo sapiens (łac. człowiek rozumny) - homo - rodzaj, sapiens - gatunek.

 

3. Królestwa organizmów :

- zwierzęta (np.dżdżownica)

- rośliny (np.mech)

- grzyby (np.kapeluszowe)

- bakterie

- protisty

 

4. Systemy klasyfikacji :

a. sztuczny - oparty na podobieństwie

b. naturalny - oparty na pokrewieństwie.

 

5. Jednsotki klasyfikacji:

- królestwo

- groamda

- klasa

- rząd

- rodzina

- rodzaj

- gatunek.

 

6. Gatunek  - to grupa osobników o podobnej budowie które mogą się między sobą krzyżować i wydawać płodne potomstwo.