Heterotrofy można podzielić ze względu na tryb życia, jaki prowadzą na 3 grupy: pasożyty, saprobionty oraz biofagi.

PASOŻYTY mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Natomiast znane są też takie organizmy, które oprócz czerpania pokarmu z innych, są w stanie też produkować część substancji odżywczych - nazywamy je wtedy półpasożytami. Należy do nich m.in.: jemioła.

SAPROBIONTAMI nazywamy z kolei organizmy, których pokarm stanowią martwe resztki organiczne ze ściółki. Możemy je podzielić na saprofitysaprofagi. Saprofity mają zdolność rozkładania złożonych związków na proste. Należą tu roztocza oraz grzyby. Natomiast saprofagami nazywamy organizmy żywiące się szczątkami o różnej postaci. Należą tutaj więc różne bezkręgowce, pierścienice, skorupiaki czy małże. Ze względu na rodzaj pokarmu możemy je podzielić na: muło-, glebo- i kałożerców.

BIOFAGAMI z kolei nazywamy organizmy, które żywią się całymi tkankami oraz organizmami. Należą tu: roślino-, mięso-, padlino- czy wszystkożercy oraz owadożercy.