1. Byty pozbawione wszelkich struktur komórkowych, u których brak jest przemian metabolicznych. Występując w środowisku poza obszarem cytoplazmy komórki nie wykazują żadnych cech organizmu żywego. Brak takich aktywności jak oddychanie, odżywianie się czy też rozmnażanie.

2. Z zważywszy na rodzaj organizmu atakowanego wirusy dzielimy na:

  • Atakujące rośliny
  • Atakujące zwierzęta w tym również ludzi
  • Bakteriofagi

3. Do chorób, których przyczyną są wirusy zaliczamy:

a) w przypadku roślin: mozaika tytoniu, smugowatość pomidorów oraz kędzierzawość ziemniaków

b) w przypadku zwierząt: wściekliznę, nosówka oraz parwowiroze

c) w przypadku ludzi: różyczkę, ospę, odrę, żółtą febrę, grypę, wirusy onkogenne (przyczyniają się do powstawania raka) a także AIDS ( przyczyną wirus HIV)

4. Droga wniknięcia wirusa do organizmu i tego konsekwencje:

Kiedy do cytoplazmy komórki wnika fragment wirusa a dokładnie cząsteczka jego kwasu nukleinowego dochodzi do zaburzeń metabolizmu komórki gospodarza. Wirus niejako zmusza komórkę aby ta wykorzystując odpowiednie struktury kopiowała jego materiał genetyczny i produkowała jego białka, które później zostaną złożone z nowe wirusy. W wyniku uwolnienia się tysięcy kopii wirusa, który wniknął do komórki ta ulega rozerwaniu.