Spotkanie z fizyką klasa 7 dział 1

 

We ściądze nie dodałam układu SI. Uważam, że jest to proste i większość wie, co jak zamienić.

POJĘCIA

Ciało fizyczne - każdy przedmiot lub organizm stanowiący obiekt zainteresowania fizyki

Substancja - materiał, z którego jest zbudowane ciało fizyczne

Wielkości liczbowe - mają jedną cechę - wartość

Wielkości wektorowe - mają: wartość, kierunek, zwrot, punkt przyłożenia

RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ

Elektrostatyczne - pocieranie balonów o siebie

Magnetyczne - przyciąganie lub odpychanie się magnezów

Grawitacyjne - przyciąganie piłki przez Ziemię i Ziemi przez piłkę (wszystkie oddziaływania są wzajemne!!)

Sprężyste - naciąganie łuku

Mechaniczne - oddziaływanie zachodzące przy bezpośrednim kontakcie ciał

ZAPAMIĘTAJ! WSZYSTKIE ODDZIAŁYWANIA SĄ WZAJEMNE!

SKUTKI ODDZIAŁYWAŃ

Dynamiczne - zmiana prędkości

Statyczne - zmiana kształtu

Skutki mogą występować razem

SIŁA

Siła jest miarą oddziaływań ciał. Jednostką siły jest niuton (N). Jeden niuton ma 100 g. Do pomiaru używa się siłomierza.

SIŁA WYPADKOWA I RÓWNOWAŻĄCA 

Jeśli kilka sił działających na ciało można zastąpić jedną siłą, której skutek działania jest taki sam jak sił składowych, to taką siłę nazywa się siłą wypadkową.

Ciało, będące pod działaniem dwóch sił pozostaje w równowadze, jeżeli te siły działają wzdłuż tej ssamej prostej, mają taką samą wartość i przeciwne wzrosty. Wypadkowa tych sił jest równa 0 N.

 

 

Mam nadzieje, że się przyda ;)