Rozmnażanie grzybów może odbywać się na trzy rożne sposoby. Może to być rozmnażanie wegetatywne, bezpłciowe i płciowe. Rozmnażanie wegetatywne to podział organizmów jednokomórkowych lub podział plechy u organizmów złożonych. Rozmnażanie bezpłciowe zachodzi dzięki zarodnikom, czyli sporom. Rozmnażanie płciowe polega na połączeniu się i zlaniu wyspecjalizowanych komórek rozrodczych- gamet, gametangiów lub niezróżnicowanych strzępek.

Drożdże (Saccharomyces), grzyby jednokomórkowe, rozmnażają się przez pączkowanie. Jest to proces polegający na uwypukleniu się części komórki i oddzieleniu się jej od komórki macierzystej wraz z jądrem potomnym.

U porostów, które są organizmami symbiotycznymi i składają się z komórek grzyba i glona nie występuje rozmnażanie płciowe. Mogą one jedynie rozmnażać się wegetatywnie za pomocą urwistków i strzępek.

Rozmnażanie

Bezpłciowe

Płciowe

Wegetatywnie:

Połączenie gamet

Podział komórki, pączkowanie

Połączenie gametangiów

Fragmentacja plechy, urwistki i wyrostki

Połączenie wegetatywnych strzępek

Bezpłciowo: za pomocą zarodników(spor)

Bezpłciowe, wegetatywne rozmnażanie u porostów polega na fragmentacji plechy albo dzięki wytwarzaniu specjalnych tworów: wyrostków lub urwistków. Są to rozmnóżki. Wyrostki są cienkimi, kruchymi i drobnymi fragmentami plechy tworzącymi odgałęzienia. Łatwo się odłamują i rozprzestrzeniają. Urwistki to pojedyncze komórki glonów otoczone strzępkami grzyba. Tworzą się wewnątrz plechy. Na zewnątrz wysypują się przez pęknięcia w warstwie korowej.