Podstawowym budulcem każdego żywego organizmu są białka. Oprócz funkcji budulcowej białka spełniają również inne funkcje w organizmie:

- funkcję odpornościowa,

- funkcje regulatorowe ( znaczna ilość enzymów jest substancjami białkowymi),

- w ekstremalnych przypadkach białka mogą być źródłem energii.

- funkcje transportujące ( białka tworzą kanały w błonie komórkowej, dzięki którym możliwe jest przechodzenie niektórych substancji do komórki).

Jednostką budującą białka są aminokwasy, które w swojej budowie mają dwie grupy chemiczne: karboksylową (-COOH) oraz aminową ( -NH2).

Kolejne aminokwasy są ze sobą powiązane poprzez grupy funkcyjne karboksylową jednego z aminokwasów i aminową drugiego. Wiązanie, które tworzą nazywane jest peptydowym. Jeśli białko tworzą same aminokwasy to jest to białko proste, czyli proteiny. Jeżeli w skład białka wchodzą także inne grupy chemiczne to jest to wówczas białko złożone. W zależności od dodatkowej grupy funkcyjnej wyróżniamy glikolipidy, fosfolipidy, metaloproteidy i in. Najbardziej znanym przykładem metaloproteidy jest hemoglobina. Jest to złożone białko, występujące we krwi. Jego rola jest transport tlenu w krwinkach czerwonych.

Białko może przybierać w przestrzeni różne struktury. W zależności od kolejności w ułożeniu aminokwasów powstaje struktura pierwszorzędowa. Drugorzędowa struktura jest to sposób pofałdowania łańcucha. Trzeciorzędowa struktura to zwinięcie łańcucha w przestrzeni. Czwartorzędowa struktura dotyczy ułożenia kilku łańcuchów białka względem siebie w przestrzeni.