Njszybszy sposób na zapamiętanie wzorów na prędkość, drogę, czas:

/ -dzielenie        x -mnożenie

Droga to S, Prędkość to V, Czas to T

V=S/T  ---------->   V=km/h lub m/s  ----> km i m to jednostki drogi (S) ---> h i s to jednostki czasu (T)

Gdy juz to wiemy wystarczy wypisać w słupku:

V=S/T             ! Następnie V podstawiamy  po skosie:                

S=... x...            !  V=S/T   ! Dalej S podstawiamy tak aby wyszedłkształt < :         

T=... /...             !S=Vx...    !V-S/T      ! Na koniec  w wolne miejsca wstawiamy T :

----------------T= .../  !S=Vx....   !  V=S/T

----------------------------T=S/V     !  S=VxT

-----------------------------------------T=S/V